Servicios - 451830-2020

25/09/2020    S187

Suecia-Linköping: Servicios de interpretación

2020/S 187-451830

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 164-398821)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Linköpings universitet
Número de identificación fiscal: 202100-3096
Dirección postal: Upphandlingsenheten
Localidad: Linköping
Código NUTS: SE123 Östergötlands län
Código postal: 58183
País: Suecia
Persona de contacto: Jessica Kindqvist
Correo electrónico: jessica.kindqvist@liu.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.liu.se

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning

Número de referencia: LiU-2020-01217
II.1.2)Código CPV principal
79540000 Servicios de interpretación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Upphandlingen omfattar tolktjänster (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning) för studenter/doktorander/föreläsare vid Linköpings universitet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Beskrivning av upphandlingsföremålet

Upphandlingen omfattar tolktjänster (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning) för studenter/doktorander/föreläsare vid Linköpings universitet på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Uppdraget innebär tolkning vid föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner, grupparbeten, studiebesök, examinationer, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt vid undervisning som sker via digitala plattformar. I uppdraget kan också ingå att tolka vid t.ex. offentliga föreläsningar och evenemang som arrangeras av Linköpings universitet. Mer information om uppdraget finns att läsa i kapitel 3.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 164-398821

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 23:59
Léase:
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 23:59
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Anbudsöppning
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 00:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 00:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: