Servicios - 451852-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios postales

2020/S 187-451852

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 179-432359)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Stołeczne Warszawa
Dirección postal: pl. Bankowy 3/5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-950
País: Polonia
Persona de contacto: Jolanta Kotowicz
Correo electrónico: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu rejestrowanych oraz nierejestrowanych ekonomicznych i priorytetowych przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym a także ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia

Número de referencia: ZP/JK/271/III-113/20
II.1.2)Código CPV principal
64110000 Servicios postales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu rejestrowanych i nierejestrowanych ekonomicznych i priorytetowych przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, a także ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia. W przypadku gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, jest on zobowiązany do nadawania przesyłek terminowych w placówkach operatora wyznaczonego

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy co najmniej 72 oddawczych placówek pocztowych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. W granicach administracyjnych każdej z osiemnastu dzielnic m.st. Warszawy muszą znajdować się minimum cztery placówki pocztowe, z czego każda musi być czynna co najmniej przez 6 godzin dziennie co najmniej do godz. 18.00 w dni robocze.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania trzech nadawczych placówek pocztowych, w tym:

a) jednej w promieniu do 4 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, w której Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki zgodnie z postanowieniami umowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00. Wskazana placówka musi być dostosowana do obsługi masowej liczby przesyłek;

b) dwóch w promieniu do 3 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Kredytowej 3, w której Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki zgodnie z postanowieniami umowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00. We wskazanych placówkach Zamawiający będzie nadawał do 200 przesyłek w skali miesiąca.

Wszystkie placówki pocztowe Wykonawcy muszą posiadać zaplecze techniczne gwarantujące nienaruszalność tajemnicy korespondencji. Placówki pocztowe winne posiadać szyld Wykonawcy oraz adres ze wskazaniem ulicy, nr budynku oraz kod pocztowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 179-432359

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: