Servicios - 451856-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Józefów: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-451856

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 178-430568)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Józefów
Número de identificación fiscal: 5320016896
Dirección postal: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Localidad: Józefów
Código NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Código postal: 05-420
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
Correo electrónico: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Teléfono: +48 227790039
Fax: +48 227895102
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.jozefow.pl
Dirección del perfil de comprador: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie

Número de referencia: POŚ.271.35.2020.MF
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

2.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie.

Koncepcja ta powinna:

a) łączyć współczesne, oryginalne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i technologiczne;

b) uwzględniać istotne postanowienia niniejszego regulaminu konkursu (wraz z ew. uzupełnieniami i doprecyzowaniem wynikającymi z zadanych przez uczestników pytań);

c) uwzględniać wytyczne organizatora konkursu;

d) uwzględniać uwarunkowania lokalnych tradycji zabudowy oraz warunki przyrodnicze charakterystyczne dla obszaru tzw. „linii otwockiej”;

e) pożądana przez zamawiającego powierzchnia użytkowa obiektu nie powinna przekraczać 2 000 m2.

2.2. Do uczestnika konkursu należy w szczególności:

a) opracowanie koncepcji urbanistycznej terenu wraz z obiektem;

b) zaproponowanie bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu funkcjonalno-użytkowego obiektu biblioteki i przedszkola, a także przedstawienie informacji o rozwiązaniach energetycznych i proekologicznych dla budynku;

c) przedstawienie uzasadnienia proponowanego rozwiązania pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, technicznym, użytkowym i ekonomicznym.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 178-430568

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.3.1
En lugar de:

Ponadto zamawiający przewiduje nagrody w postaci:

a. zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej uczestnika konkursu który otrzymał I nagrodę (lub w przypadku nie przyznania I nagrody następna w kolejności);

b. zaproszenia do negocjacji trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody pieniężne.

Léase:

Ponadto zamawiający przewiduje nagrody w postaci:

a. zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej uczestnika konkursu, który otrzymał I nagrodę (lub w przypadku nie przyznania I nagrody następna w kolejności); lub

b. zaproszenia do negocjacji trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody pieniężne.

VII.2)Otras informaciones adicionales: