Servicios - 451858-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bielsko-Biała: Servicios de seguros

2020/S 187-451858

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 155-379670)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Dirección postal: ul. Krakowska 315 d
Localidad: Bielsko-Biała
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 43-300
País: Polonia
Persona de contacto: Ewelina Zuziak
Correo electrónico: przetargi@zgo.bielsko.pl
Teléfono: +48 338297590
Fax: +48 338297592
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zgo.bielsko.pl
Dirección del perfil de comprador: www.zgo.bielsko.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres 24 miesięcy

Número de referencia: 10/ZP/ZGO/2020
II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres 24 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty przetargowej, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia audytu oraz dokonania wizji lokalnej na obiekcie. Wniosek o przeprowadzenie audytu/dokonania wizji lokalnej powinien być przedstawiony Zamawiającemu w celu uzgodnienia dogodnego terminu osób uczestniczących, po obu stronach.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 155-379670

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 14:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 23/11/2020
Léase:
Fecha: 07/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 14:30
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: