Servicios - 451888-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Servicios de impresión y entrega

2020/S 187-451888

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 182-438903)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Dirección postal: ul. Basztowa 22
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 31-156
País: Polonia
Persona de contacto: Daniel Maciejowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Correo electrónico: przetargi@umwm.pl
Teléfono: +48 123796050
Fax: +48 126303158
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.malopolska.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Druk publikacji dotyczących funduszy europejskich w 2 częściach

Número de referencia: ZPO-IX.272.48.2020
II.1.2)Código CPV principal
79823000 Servicios de impresión y entrega
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Część I zamówienia: druk i dostawa katalogu dotyczącego funduszy europejskich w Małopolsce oraz dostosowanie pliku PDF katalogu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamówienie obejmuje wydruk 3 000 egzemplarzy katalogu i ich dostawę do siedziby Zamawiającego. Katalog opatrzony będzie numerem ISBN.

Część II zamówienia: korekta językowa, wydruk i dostawa przewodnika turystycznego pt.: ,,Weekend z funduszami” dotyczącego wybranych projektów dofinansowanych z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (wydanie II, zaktualizowane i uzupełnione) oraz dostosowanie pliku PDF przewodnika do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przewodniku znajdą się przykłady projektów tzw. „dobrych praktyk” wraz z mapami oraz praktycznymi informacjami dla turystów. Wydawnictwo ma pełnić funkcję edukacyjną i informacyjną oraz inspirować do ubiegania się o unijne wsparcie w ramach RPO WM. Zamawiającego. Przewodnik opatrzony będzie numerem ISBN.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 182-438903

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: