Servicios - 451962-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Servicios de seguros

2020/S 187-451962

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 157-383116)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia
Número de identificación fiscal: PL514
Dirección postal: pl. Nowy Targ 1–8
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-141
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 138
Correo electrónico: wzp.dz@um.wroc.pl
Teléfono: +48 717779230
Fax: +48 717779229
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://um-wroc.logintrade.net/
Dirección del perfil de comprador: https://um-wroc.logintrade.net/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem

Número de referencia: ZP/PN/46/2020/WOU
II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć zadań.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawarty jest w Załącznikach do SIWZ nr: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2.

3. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże, które ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń lub wskaże, które ze wzorców umownych stosowanych w powszechnym obrocie przez Wykonawcę i możliwych do identyfikacji przez Zamawiającego mają zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń.

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania, w przypadku gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 157-383116

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: