Servicios - 451980-2020

25/09/2020    S187

Bélgica-Hasselt: Servicios de diseño arquitectónico

2020/S 187-451980

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 167-404525)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Número de identificación fiscal: 0316.380.841_17465
Dirección postal: Koningin Astridlaan 50, bus 4
Localidad: Hasselt
Código NUTS: BE221 Arr. Hasselt
Código postal: 3500
País: Bélgica
Correo electrónico: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Teléfono: +32 11742396
Fax: +32 11742448
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384805
Dirección del perfil de comprador: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384805

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opmaak van een project-MER voor de realisatie van spitsstroken tussen de verkeerswisselaar van Lummen en complex 29 Hasselt in beide rijrichtingen

Número de referencia: AWV L-1M3D8G/20/29-F02_1
II.1.2)Código CPV principal
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Door de aanleg van spitsstroken wordt de doorstroming op de E313 structureel verbeterd. Deze werken zijn MER plichtig.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 167-404525

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:30
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
En lugar de:
Fecha: 01/10/2020
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

De opening van de offertes wordt verschoven naar donderdag 8.10.2020, 11:30.

Aan de aanbestedingsdocumenten is er geen aanpassing gebeurt en er zijn geen nieuwe documenten toegevoegd aan het dossier.