Servicios - 452032-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Pleven: Servicios de transporte por la vía pública

2020/S 187-452032

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Pleven
Número de identificación fiscal: 000413974
Dirección postal: pl. „Vazrazhdane“ No. 2
Localidad: Pleven
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Persona de contacto: Tsetsa Ovcharova, Vili Todorova
Correo electrónico: ir@pleven.bg
Teléfono: +359 64881296/ 64881349
Fax: +359 64881296 / 64881349
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.pleven.bg
Dirección del perfil de comprador: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=JkxeIa7mRdw%3d

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Плевен по 11 позиции

Número de referencia: ОП-5
II.1.2)Código CPV principal
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Извършване на общ.превоз на пътници по авт. линии София (15202)—Плевен, Плевен—Ловеч, Плевен—Буковлък, Плевен—Върбица

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314 Плевен
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Плевен

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

За линия София—Плевен общият пробег за срока на договора е 116 800 км, за линия Плевен—Ловеч общият пробег за срока на договора е 162 060 км, за линията Плевен—Буковлък общият пробег за срока на договора е 34 180 км и за линията Плевен—Върбица общият пробег за срока на договора е 41 418 км, като разписанията по линиите се изпълняват се целогодишно.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 124-303729

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: ИРО-2395
Lote nº: 3
Denominación:

Извършване на общ. превоз на пътници по авт. линии София (15202)—Плевен, Плевен—Ловеч, Плевен—Буковлък, Плевен—Върбица

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
21/06/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: ДЗЗД „Белене Транс“
Número de identificación fiscal: 176024948
Dirección postal: ул. „Георги Кочев“ № 94
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: L_borisov@mail.bg
Teléfono: +359 64840104
Fax: +359 64840104
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Плевен Експрес“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 114597955
Dirección postal: ул. „Гривишко шосе“ № 1
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: L_borisov@mail.bg
Teléfono: +359 64840104
Fax: +359 64840104
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: ЕТ „Импорт-Експорт-2000-Величко Великов“
Número de identificación fiscal: 020420353
Dirección postal: ж.к. „Сторгозия“, бл. 28, вх. Б, ет. 7, ап. 14
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: ie2000@abv.bg
Teléfono: +359 64844076
Fax: +359 64844076
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 90 000.00 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
60112000 Servicios de transporte por la vía pública
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314 Плевен
VII.1.4)Descripción del contrato:

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Плевен по поз-и:

— поз. № 1: София (15204)—Плевен, Плевен—Тръстеник,

— поз. № 2: София (15206)—Плевен, Плевен—Г. Митрополия,

— поз. № 3: София (15202)—Плевен, Плевен—Ловеч, Плевен—Буковлък, Плевен—Върбица,

— поз. № 4: София (15201)—Плевен, В. Търново—Плевен,

— поз. № 5: Плевен—Тодорово, Плевен—Къшин, Плевен—Къшин—Тодорово, Плевен—Русе,

— поз. № 6: Плевен —Пловдив, Плевен—Стара Загора,

— поз. № 7: Плевен—Тетевен, Плевен—Рибен,

— поз. № 8: Плевен—Згалево—Вълчи трън, Плевен—Пордим—Борислав, Плевен—Пелишат—Борислав, Плевен—Пелишат,

— поз. № 9: Плевен—Бъркач,

— поз. № 10: Плевен—Свищов,

— поз. № 11 Бургас—Плевен.

Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания по автобусните линии, подробно описани в техн. спецификация.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 90 000.00 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: ДЗЗД „Белене Транс“
Número de identificación fiscal: 176024948
Dirección postal: ул. „Георги Кочев“ № 94
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: L_borisov@mail.bg
Teléfono: +359 64840104
Fax: +359 64840104
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Плевен Експрес“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 114597955
Dirección postal: ул. „Гривишко шосе“ № 1
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: L_borisov@mail.bg
Teléfono: +359 64840104
Fax: +359 64840104
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: ЕТ „Импорт-Експорт-2000-Величко Великов“
Número de identificación fiscal: 020420353
Dirección postal: ж.к. „Сторгозия“, бл. 28, вх. Б, ет. 7, ап. 14
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: ie2000@abv.bg
Teléfono: +359 64844076
Fax: +359 64844076
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Считано от 15.09.2020 г. възстановява изпълнението на курсове по автобусни линии по договор ИРО-2395/21.06.2019 г. за общ. превоз на пътници с авт. транспорт съгласно утвърдени маршрутни разписания от републиканска и общинска транспортни схеми, както следва:

1. По авт. линия Плевен—Буковлък от общинска тр. схема, маршрутни разписания:

— с час на тръгване от Плевен — 17:30 ч.,

— с час тръгване от Буковлък — 17:45 ч.

2. По автобусна линия Плевен—Върбица от общинска тр. схема, маршрутни разписания:

— с час на тръгване от Плевен — 12:30 ч.,

— с час на тръгване от Върбица — 13:00 ч.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

По повод заявление вх. № ИР-576/7.08.2020 г. на изпълнителя в изпълнение на решение № 312/27.08.2020 г. на Общински съвет — Плевен, и на основание чл. 116 от ЗОП във връзка с чл. 30 и чл. 28, ал. 2 от договор № ИРО-2395/21.06.2019 г. страните се споразумяват за описаните по-горе промени.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 90 000.00 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 90 000.00 BGN