Servicios - 452084-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios de navegación

2020/S 187-452084

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Posta Zrt.
Número de identificación fiscal: AK04804
Dirección postal: Dunavirág u. 2–6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1138
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Czencz László
Correo electrónico: Czencz.Laszlo@posta.hu
Teléfono: +36 307722309
Fax: +36 12881589
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.posta.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.posta.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Gépjármű követő rendszer szolgáltatás igénybevétele és járműkövető eszközök és perifériák beszerzése.

II.1.2)Código CPV principal
63724000 Servicios de navegación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gépjármű követő rendszer szolgáltatás igénybevétele és járműkövető eszközök és perifériák beszerzése.

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42961300 Sistema de localización de vehículos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Código NUTS: HU2 DUNÁNTÚL
Código NUTS: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Gépjármű követő rendszer szolgáltatás igénybevétele és járműkövető eszközök és perifériák beszerzése.

Maximum 2798 db GPS eszköz szállítása és üzembe-helyezése a hozzá kapcsolódó nyomkövetési és adatkapcsolati szolgáltatás nyújtásával, továbbá opcionálisan

— 800 db eszköz átszerelése

— 200 db eszköz beszerelése

— 200 db eszköz leszerelése

— 280 db GPS eszköz szállítása és beszerelése

— Szolgáltató váltása esetén valamennyi SIM kártya cseréje

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 27/12/2012
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2013/S 006-006393

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Szolgáltatási szerződés

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
27/12/2012
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Secret Control GPS Vagyonvédelmi Kft.
Dirección postal: Serény utca 4.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1203
País: Hungría
Correo electrónico: sales@webbase.hu
Teléfono: +36 12830740
Fax: +36 12831156
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 280 413 600.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
63724000 Servicios de navegación
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
42961300 Sistema de localización de vehículos
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Código NUTS: HU2 DUNÁNTÚL
Código NUTS: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Gépjármű követő rendszer szolgáltatás igénybevétele és járműkövető eszközök és perifériák

Beszerzése.

Maximum 2798 db GPS eszköz szállítása és üzembe-helyezése a hozzá kapcsolódó nyomkövetési

És adatkapcsolati szolgáltatás nyújtásával, továbbá opcionálisan

— 800 db eszköz átszerelése

— 200 db eszköz beszerelése

— 200 db eszköz leszerelése

— 280 db GPS eszköz szállítása és beszerelése

— Szolgáltató váltása esetén valamennyi SIM kártya cseréje

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 27/12/2012
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 280 413 600.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Secret Control GPS Vagyonvédelmi Kft.
Dirección postal: Serény u. 4.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1203
País: Hungría
Correo electrónico: sales@webbase.hu
Teléfono: +36 12830740
Fax: +36 12831156
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

1.A szerződés 3. pontjának – Szerződés értéke – 3.3 alpontja a szerződésmódosítás aláírása napjától a szerződésmódosítás 5. pontjában meghatározott időpontig az alábbiak szerint módosul:

3.3. A nyomkövető rendszer használatának havidíja gépjárművenként:

600 Ft / hó / gépjármű + ÁFA, azaz hatszáz forint / hó / gépjármű + ÁFA / hó.

2. A szerződés 3. pontjának – Szerződés értéke – 3.3 alpontja a szerződésmódosítás 5. pontjában meghatározott hatállyal az alábbiak szerint módosul:

3.3. A nyomkövető rendszer használatának havidíja gépjárművenként:

665 Ft / hó / gépjármű + ÁFA, azaz hatszázhatvanöt forint / hó / gépjármű + ÁFA / hó.

3. A szerződés 3.11.3. pontja az alább új alponttal egészül ki:

3.11.3 A szerződés 3.3 pont szerinti nyomkövetési szolgáltatási díj magában foglalja:

— a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó funkciók és az MTR interfészek kialakításának díját

— Interface biztosításának díját a tömeges adatbányászathoz

— MTR modulban részt vevő szakemberekkel történő együttműködés díját

— jogszabály-változáskezelés díját,

— szoftverfrissítések és a dokumentációk folyamatos karbantartásának díját,

— adatok tárolásának díját,

— Szolgáltatói hálózat és a Megrendelő adatközpontja közötti adatkapcsolat és adatátvitel díját

— oktatási díját és oktatási anyagok elkészítésének költségét,

— továbbá magában foglal minden egyéb, a Szolgáltatónál a szolgáltatással összefüggésben felmerült költséget.

4. A szerződés 4.1.1. pontja az alább új alponttal egészül ki:

4.1.1. A GPS eszközök üzembe helyezését követő naptól a GKR rendszerrel nyújtott nyomkövetési szolgáltatásnak minimálisan az alábbi alapfunkcionalitással kell rendelkeznie:

— A gyűjtött adatok kiértékelését lehetővé tévő alapszoftvercsomag, annak érdekében, hogy az ellenőrzések és egyéb feladatok hatékonyan támogatva legyenek:

— Vészhelyzeti riasztás a készüléken keresztül a járművezető által kezdeményezve.

Térképi megoldásokra épülő nyomkövetés megvalósítása az illetéktelen járműhasználat kiszűrésére, nyomkövetésére

— Végzett feladat függvényében:

— Útvonalelhagyás figyelése

— Ellátási körzet elhagyás figyelése

Üzemanyag felhasználás kontrollálása a jogosulatlan üzemanyag vételezés kiszűrésére

KRESZ szabályok megsértése – sebességtúllépés

Szöveges alapú, naplózott, kétirányú kommunikáció a járművezetővel

Menetokmány adatok gyűjtésének támogatása a rendszer adatainak felhasználásával

Közlekedési adatok (pl. kilométer, idő, menetrendi, fogyasztási adatok, járművezető, stb.)

A gyűjtött adatok alapján a járművek, járművezetők kihasználtságának, felhasználásának elemzése, monitorozása

Interface biztosítása adatbányászathoz

A jármű használatának 1 perces adatainak biztosítása a jármű részletes nyilvántartási adataival (rendszám, típus, kategória, stb.), valamint a gépjárművezetők nevével és Szállítási feladat kódjával

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3.11.3. és 4.1.1 pont 4. bekezdésében meghatározott nyomkövetési szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés alapján a kiegészített szolgáltatást 2020. szeptember 30. napjától nyújtja, mely időponttól jogosult a Szolgáltató a 2. pontban meghatározott emelt díjra.

A szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2020.9.14.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

A szerződéskötést követően a hatékonyság növelése érdekében a Megrendelő üzemeltetésében lévő gépjárművek adatainak tömege az alapszerződésben kikötött szolgáltatásoktól eltérő módon történő elemzése vált szükségessé, mely elvégzésére a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások fejlesztése vált szükségessé. Az üzemeltetés hatékonyságának növeléséhez elengedhetetlen az adatok többszintű tömeges elemzése mind garázs, mind pedig központi szinten. A nyomkövetési szolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés kivitelezését a Szolgáltató tudja a legköltséghatékonyabban megoldani, mivel Megrendelő üzemeltetésében lévő mintegy 4 760 járműben Szolgáltató által biztosított GPS készülék található, melyre a nyomkövetési szolgálatást is Ő biztosítja. A Szolgáltató az újonnan fejlesztett szolgáltatást 65 Ft/hó/gépjármű áron tudja biztosítani.

Továbbá a Felek a szerződés 3.10 pontja alapján a 3.3 pontban jelezett nyomkövetési szolgáltatási díj 1 %-os inflációkövető emelésében állapodnak meg.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 280 413 600.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 296 635 680.00 HUF