Servicios - 452100-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Helsinki: Servicios jurídicos

2020/S 187-452100

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de adjudicación de contrato

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kansaneläkelaitos
Número de identificación fiscal: 0246246-0
Dirección postal: Nordenskiöldinkatu 12
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código postal: FI-00250
País: Finlandia
Correo electrónico: hankintapalvelut@kela.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kela.fi
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Protección social

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hankinta- ja sopimusjuridiset asiantuntijapalvelut

Número de referencia: Kela 2/43/2020
II.1.2)Código CPV principal
79100000 Servicios jurídicos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena ovat hankinta- ja sopimusjuridiset asiantuntijapalvelut, jotka jakautuvat kahteen (2) eri osa-alueeseen. Osa-alueille tehdään julkisista hankinnoista annetun lain 42 §:n mukaiset puitejärjestelyt, joihin kumpaankin valitaan kaksi (2) palveluntuottajaa tarjouskilpailujen perusteella.

Osa-alueet ovat seuraavat:

I. IT/ICT-toimialan hankinta- ja sopimusjuridiset palvelut

II. Yleiset hankinta- ja sopimusjuridiset palvelut.

Tarjouksen voi tehdä joko I- tai II-osa-alueen palvelusta tai molemmista.

Tarkempi kuvaus ilmenee tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 560 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

I. IT/ICT-toimialan hankinta- ja sopimusjuridiset palvelut

Lote nº: I
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79100000 Servicios jurídicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Descripción del contrato:

Hankintayksikkö pyytää tarjousta IT/ICT-toimialan hankinta- ja sopimusjuridisista palveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Palvelu kohdistuu IT/ICT-toimialaan ja käsittää muun muassa seuraavaa:

– IT/ICT-palvelusopimusasiat (mm. pilvipalvelusopimukset): SLA sopimuskäytännöt

– Valmisohjelmistot ja niihin liittyvät sopimuskäytännöt, myös lisenssiehdot ja -mallit

– IT/ICT-projektitoimitusasiat: sopimuskäytännöt ja erilaiset projektimallit

– IT/ICT-konsultointi/ IT/ICT-asiantuntijapalvelusopimukset

– IPR-asiat

– JIT2015 Yleiset ehdot ja erityisehdot

– Tietoturvan ja tietosuojan huomioiminen IT/ICT-hankinnoissa ja -sopimuksissa

– IT/ICT- laitteiden sopimusasiat ja -käytännöt

– IT/ICT-hankinnat.

Ensimmäisen (I) osa-alueen palvelutuottajien tehtävänä on ensisijaisesti neuvonta, asiantuntijakannanottojen antaminen, sopimusasioissa ja sopimusriita-asioissa avustaminen sekä oikeudenkäyntien hoitaminen asiamiehenä.

I osa-alueen tarjouskilpailu on hankinnan luonteesta johtuen tarkoitettu vain asianajotoimistoille ostettavien palvelujen luotettavuuden varmistamiseksi sekä julkiseen valvontaan liittyvien seikkojen johdosta.

Valituilta palveluntuottajilta ostetaan edellä mainitun jaottelun mukaisesti hankinta- ja sopimusjuridisia palveluita tarpeen ilmaantuessa. Tarve asiantuntijapalveluille tulee usein kiireellisesti. Kela ei voi sitoutua eikä esittää tarkkoja arvioita ostettavien palvelujen volyymistä tai esim. tuntimääristä.

Toimeksiannot jakaantuvat ennalta arvioiden seuraavasti:

— Noin 40 % on hankintoihin liittyvien sopimusneuvotteluiden tukena toimimista

— Noin 30 % muuta juridista asiantuntijapalvelua, kuten neuvontaa, asiantuntijakannanottoja jne.

— Noin 30 % on avustamista tuomioistuinprosesseissa (MaO, KHO, EU-tuomioistuin).

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

II. Yleiset hankinta- ja sopimusjuridiset palvelut

Lote nº: II
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79100000 Servicios jurídicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Descripción del contrato:

Hankintayksikkö pyytää tarjousta yleisistä hankinta- ja sopimusjuridisista palveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Yleiset hankinta- ja sopimusjuridiset palvelut

Palvelu kohdistuu muuhun kuin IT/ICT-toimialaan.

Toisen (II) osa-alueen palvelutuottajien tehtävänä on ensisijaisesti neuvonta, asiantuntija-kannanottojen antaminen, sopimusasioissa ja sopimusriita-asioissa avustaminen sekä oikeudenkäyntien hoitaminen asiamiehenä.

II osa-alueen tarjouskilpailu on hankinnan luonteesta johtuen tarkoitettu vain asianajotoimistoille ostettavien palvelujen luotettavuuden varmistamiseksi sekä julkiseen valvontaan liittyvien seikkojen johdosta.

Valituilta palveluntuottajilta ostetaan edellä mainitun jaottelun mukaisesti hankinta- ja sopimusjuridisia palveluita tarpeen ilmaantuessa. Tarve asiantuntijapalveluille tulee usein kiireellisesti. Kela ei voi sitoutua eikä esittää tarkkoja arvioita ostettavien palvelujen volyymistä tai esim. tuntimääristä.

Toimeksiannot jakaantuvat ennalta arvioiden seuraavasti:

— Noin puolet on avustamista tuomioistuinprosesseissa (MaO, KHO, EU-tuomioistuin)

— Noin neljäsosa on hankintoihin liittyvien sopimusneuvotteluiden tukena toimimista

— Loput muuta juridista asiantuntijapalvelua, kuten neuvontaa, asiantuntijakannanottoja jne.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 084-199656
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Kela 2/43/2020
Lote nº: I
Denominación:

I. IT/ICT-toimialan hankinta- ja sopimusjuridiset palvelut

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Dottir Asianajotoimisto Oy
Número de identificación fiscal: FI27338407
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
País: Finlandia
El contratista es una PYME
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Lexia Asianajotoimisto Oy
Número de identificación fiscal: FI21599200
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
País: Finlandia
El contratista es una PYME
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 360 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Kela 2/43/2020
Lote nº: II
Denominación:

II. Yleiset hankinta- ja sopimusjuridiset palvelut

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 11
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Borenius Asianajotoimisto Oy
Número de identificación fiscal: FI01034608
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
País: Finlandia
El contratista es una PYME
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
Número de identificación fiscal: 2425412-8
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
País: Finlandia
El contratista es una PYME
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 200 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: FI-00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020