Servicios - 452157-2020

Submission deadline has been amended by:  508635-2020
25/09/2020    S187

Hungría-Pápa: Servicios de suministro de comidas desde el exterior

2020/S 187-452157

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pápa Város Önkormányzata
Número de identificación fiscal: EKRSZ_13782986
Dirección postal: Fő utca 5.
Localidad: Pápa
Código NUTS: HU213 Veszprém
Código postal: 8500
País: Hungría
Persona de contacto: Szalai Krisztina
Correo electrónico: koltsegvetes@papa.hu
Teléfono: +36 89515000
Fax: +36 89515083
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://papa.hu/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pápai Városi Óvodák
Número de identificación fiscal: EKRSZ_12542604
Dirección postal: Huszár lakótelep 33.
Localidad: Pápa
Código NUTS: HU213 Veszprém
Código postal: 8500
País: Hungría
Persona de contacto: Csákvári Judit
Correo electrónico: varosiovodak@gmail.com
Teléfono: +36 89510669
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://varosiovodakpapa.hu/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Número de identificación fiscal: EKRSZ_19192200
Dirección postal: Barát utca 9.
Localidad: Pápa
Código NUTS: HU213 Veszprém
Código postal: 8500
País: Hungría
Persona de contacto: Szalainé Tihanyi Andrea
Correo electrónico: eszi@pvoeszi.hu
Teléfono: +36 308679904
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://papa.hu/
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955492020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000955492020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Gyermekétkeztetési feladatok ellátása

Número de referencia: EKR000955492020
II.1.2)Código CPV principal
55520000 Servicios de suministro de comidas desde el exterior
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a és 21/C. §-a alapján Pápa Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi és szünidei gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó ételkészítési, valamint ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó főző- és tálalókonyhák üzemeltetése, fejlesztése és felújítása. Általános étkeztetés, azzal, hogy glutén érzékeny, tejfehérje allergiás, tejcukor érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell. A nyertes ajánlattevő szerződéses feladatát köteles a mindenkor hatályos, közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi jogszabály [a szerződéskötéskor hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet] és önkormányzati szabályok alapján ellátni, ideértve különösen a diétás étkezés jogszabály szerinti biztosításának kötelezettségét is.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55321000 Servicios de preparación de comidas
55322000 Servicios de elaboración de comidas
55520000 Servicios de suministro de comidas desde el exterior
55523100 Servicios de comidas para escuelas
55524000 Servicios de suministro de comidas para escuelas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU213 Veszprém
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pápa város közigazgatási területe

II.2.4)Descripción del contrato:

Ajánlattevő (AT) feladata Pápa Város oktatási és nevelési intézményeiben a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a, 21/C. §-a alapján Pápa Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi és szünidei gyermekétkeztetés. Ezen belül feladata a Pápa Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nátus Konyha (8500 Pápa, Március 15. tér 14.), Óvodai Konyha (8500 Pápa, Fáy András lakótelep 14.) főzőkonyhák, valamint az alábbi tálalókonyhák üzemeltetése. AT-nek kötelessége továbbá a Nátus Konyha főző- és tálalókonyha, valamint a dokumentációban meghatározott tálalókonyhák (konyha össz. alapterülete 347 m2, étkezők össz. alapterülete: 189 m2) közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott műszaki tartalom szerinti felújítása 2021.12.31. napjáig. Ajánlatkérő (AK) felhívja AT figyelmét, hogy a szolgáltatás ellátására másik főzőkonyha nem kerül átadásra.

Napi adagszámok:

Bölcsődei korcsoport (1-3 év) (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): 250

Óvodai korcsoport (4-6 év) (tízórai, ebéd, uzsonna): 845

Általános iskolai korcsoport (7-14 év): tízórai: 54, ebéd: 1455, uzsonna: 54

Középiskolai korcsoport: reggeli (15-18 év): 171, ebéd: 310, vacsora: 201

AT köteles minden intézmény vonatkozásában a felmerülő diétás étkezéseket ellátni. AK a szolgáltatás ellátásához a közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett főzőkonyhákat és tálalókonyhákat azok meglévő felszerelési eszközeivel és kapcsolódó helyiségeivel együtt nyertes AT rendelkezésére bocsátja. Nyertes AT köteles a rendelkezésére bocsátott helyiségeket bérbe venni, azokat a megkötött szerződésnek, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni.

Teljesítési helyszínek:

Főzőkonyhák:

Nátus Konyha (8500 Pápa, Március 15. tér 14.)

Óvodai Konyha (8500 Pápa, Fáy András lakótelep 14.)

Tálalókonyhák:

Nátus Konyha (8500 Pápa, Március 15. tér 14.)

Vajda Márta EGYMI (8500 Pápa, Jókai Mór utca 37.)

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8500 Pápa, Fiumei u. 3.)

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki u. 2.)

Tarczy Lajos Általános Iskola (8500 Pápa, Március 15. tér 14.)

Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola (8500 Pápa, Korona u. 29.)

Türr István Gimnázium és Kollégium (8500 Pápa, Március 15. tér 14. és 8500 Pápa, Erkel F. u. 39.)

Pápai SzC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma (8500 Pápa, Veszprémi út 45.)

Pápai Petőfi Sándor Gimnázium (8500 Pápa, Várkert út 6. és 8500 Pápa, Veszprémi út 45.)

Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola (8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39. és 8500 Pápa, Veszprémi út 45.)

Szállítási pontok:

Fenyveserdő Bölcsőde (8500 Pápa, Vajda Péter ltp. 19.)

Napsugár Bölcsőde (8500 Pápa, Képző u. 1.)

Bóbita Bölcsőde (8500 Pápa, Tókert u. 11.)

Pápai Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodája (8500 Pápa, Kisfaludy u. 20.)

Pápai Városi Óvodák Fáy András lakótelepi Tagóvodája (8500 Pápa, Szövetkezet u. 34.)

Pápai Városi Óvodák (8500 Pápa, Huszár ltp. 33.)

Pápai Városi Óvodák Kéttornyúlaki Tagóvodája (8591 Pápa-Kéttornyúlak, Kéttornyúlaki u. 12.)

Pápai Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája (8500 Pápa, Radnóti u. 12.)

Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodája (8598 Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői u. 67.)

Pápai Városi Óvodák Tókerti Tagóvodája (8500 Pápa, Ötödik u. 26.)

Pápai Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagóvodája (8500 Pápa, Vajda Péter ltp. 28.)

Vajda Márta EGYMI Óvoda (8500 Pápa, Vajda Péter ltp. 28.)

Pápai Városi Óvodák Szivárvány Tagóvodája (8500 Pápa, Képző u. 3.)

Nyertes AT feladata a szállítási pontok vonatkozásában az ételek helyszínre történő szállítása és átadása az adott intézmény részére. A kitálalás a szállítási pontok vonatkozásában AK feladata.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Duración en meses: 120
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A Kr. 22. § (5) bek. szerinti esetben AT nyilatkozni köteles:

— arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

Irányadó a Kr. 21/A. §. A Kr. 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

M.2. AT a Kr. 21. § (3) bek. c) és g) pontja alapján köteles csatolni az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvány, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolati példányát, vagy a tanúsítvánnyal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírását.

Irányadó a Kr. 24. § (3)-(4) bek.

M.3. AT-nek csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az M.3. pontban előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza a felhívás vonatkozó pontját, amely vonatkozásában a szakember bemutatásra kerül, a szakember nevét, a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését és a szakértő jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel (pl. munkaviszony).

A nyilatkozatot EKR űrlapon szükséges megtenni. Csatolni kell a szakember saját kézzel aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát legalább olyan tartalommal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, valamint a szakképesítés/szakképzettség meglétét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek az M.1. szerinti követelményeknek, míg az M.2.-M.3. szerinti követelményeknek elegendő, ha egyikük felel meg.

Irányadó a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek.

A minősített AT-kre vonatkozó követelményeknél szigorúbb: M.1.-M.3.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

M.1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül

M.1.1. nevelési és oktatási intézmények részére jogszabály- és szerződésszerűen legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, legfeljebb összesen 3db megrendelőtől származó, legalább az alábbi adagszámokat magában foglaló, közétkeztetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával:

— 1-4 év korcsoport ebéd: 150 adag/nap; és

— 4-6 év korcsoport ebéd: 570 adag/nap; és

— 7-14 év korcsoport ebéd: 1050 adag/nap; és

— 15-18 év korcsoport ebéd: 220 adag/nap

Elkészítése és legalább 17 szállítási és/vagy tálalópont ellátása.

Tálalópont: Vállalkozó feladata az ételek helyszínre történő szállítása, kitálalása, mosogatási, takarítási feladatok ellátása.

Szállítási pont: Vállalkozó feladata az étel helyszínre történő szállítása, átadása a Megrendelő alkalmazottja részére.

M.1.2. legfeljebb összesen 2 db megrendelőtől származó, közétkeztetési szolgáltatások jogszabály- és szerződésszerű elvégzését igazoló referenciával, amely tartalmazta min. 200 nm alapterületet érintő közétkeztetési konyhafejlesztés (közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó építészeti és épületgépészeti és konyhatechnológia és gépeszköz felújítás) jogszabály- és szerződésszerű elvégzését.

M.1.3. legfeljebb összesen 2 db megrendelőtől származó, közétkeztetési szolgáltatások jogszabály- és szerződésszerű elvégzését igazoló referenciával, amely tartalmazta min. 100 nm alapterületet érintő közétkeztetési étkezőfejlesztés (közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó építészeti és épületgépészeti felújítás) jogszabály- és szerződésszerű elvégzését.

M.2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, közétkeztetési és diétás étkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

M.2.1. MSZ EN ISO 9001:2015 vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvánnyal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírásával; és

M.2.2. MSZ EN ISO 22000:2005 vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvánnyal egyenértékű, az élelmiszerbiztonság megvalósítása érdekében tett intézkedések leírásával; és

M.2.3. MSZ EN ISO 14001:2015 vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvánnyal egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések leírásával; és

M.2.4. MSZ EN ISO 45001:2018 vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvánnyal egyenértékű, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedések leírásával; és

M.2.5. HACCP vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a tanúsítvánnyal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírásával.

M.3. Alkalmatlan AT, ha nem mutat be

M.3.1. 1fő szakács vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel és min. 60 hó gyermekétkeztetésben szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert; és

M.3.2. 1fő diétás szakács vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel és min. 60 hó diétás gyermekétkeztetésben diétás szakácsként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert; és

M.3.3. 1fő felsőfokú dietetikus szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel és min. 48hó diétás gyermekétkeztetésben dietetikusként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert; és

M.3.4. 1fő felsőfokú élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel és min. 12hó élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

AK gyermekétkeztetés alatt az 1997. évi XXXI. tv. szerinti intézményi és/vagy szünidei gyermekétkeztetést ért.

A szakmai tapasztalat a végzettség megszerzésétől a felhívás feladásának napjáig vehető figyelembe.

Egy szakember több követelmény vonatkozásában is bemutatható.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

1./ Kizáró okok és igazolási módok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia azon AT-t, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén minden AT-nek külön-külön), a 321/2015. (XI. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. §-a alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek. a) – k) pont ka) alpontja, k) pont kc) alpontja – q) pontja, 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

AT-nek (közös ajánlattétel esetén minden AT-nek külön-külön), a Kr. 17. § (2) bekezdése értelmében szerint nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bek. szerinti kizáró okok.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §)

Irányadó a Kbt. 64. §-a.

2./ Pénzügyi- és gazdasági alkalmassági követelmények és igazolási mód:

Az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén a megkövetelt igazolási mód:

P.1. AT a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján köteles csatolni a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatást. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges, a beszámoló adatait AK ellenőrzi.

A Kr. 19. § (2) bek. szerinti esetben AT köteles csatolni a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

P.2. AT a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján köteles csatolni a cégszerűen (a képviseletre jogosult által) aláírt, az előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3. AT a Kr. 19. § (1) bek. d) pontja alapján köteles csatolni a felelősségbiztosítási szerződésének és/vagy kötvényének és a fedezetigazolás egyszerű másolati példányát.

A P.1.-P.2. pont szerinti igazolási móddal kapcsolatban AK felhívja AT-k figyelmét a Kr. 19. § (3) bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

P.1. AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az utolsó három, a számviteli jogszabályok szerint beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

A Kr. 19. § (2) bek. szerinti esetben AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 1 500 000 000 Ft-ot.

P.2. AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az előző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (közétkeztetési szolgáltatások nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a 1 500 000 000 Ft-ot.

P.3. AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, közétkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó, 200 000 000 Ft/év és 100 000 000 Ft/kár kifizetési limitű szakmai felelősségbiztosítással.

A P.1. és P.3. alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös AT-k közül egy megfelel az előírt követelménynek.

A P.2. alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AT a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (8) és (11) bekezdésére is.

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

3./ Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények és igazolási mód:

Az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén a megkövetelt igazolási mód:

M.1. AT a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján köteles csatolni a felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, az alkalmasság M.1. pontja szerinti követelményekben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáiról szóló, az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő által kiállított nyilatkozatot, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 23. §] min. a következő tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),

— a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,

— a szerződés tárgya és mennyisége legalább olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hó, nap feltüntetésével),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést nyertes közös AT-ként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt.

Folyt. a II.2.14)-ben.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Az ellenszolg. teljesítése: Ajánlatkérő (AK) teljesítés igazolását követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, banki átutalással 30 napon belül. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §-a irányadó.

A nyertes ajánlattevőként szerződő havonta 1 számla kiállítására jogosult.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.

AK előleget nem biztosít.

Kötbérek: késedelmi (közétkeztetési szolgáltatás: mértéke 1%/alkalom, de max. 3 alkalom; felújítási munkák: 1%/nap, de max. 30 napi tétel), meghiúsulási (mértéke 5 000 000,- Ft), hibás teljesítési (mértéke a hibásan teljesített étkezési típus adagára).

Jótállás (felújítási munkák): 36 hónap.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Értékelési szempontok:

1. Egy napra vetített összesített nettó előállítási díj (Ft), Súlyszám: 60

2. Változatossági mutató, Súlyszám: 10

3. Diétás szakács vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember a felhívás M.3.2. alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata, Súlyszám: 10

4. Felsőfokú dietetikus szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakember a felhívás M.3.3. alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata, Súlyszám: 10

5. Felsőfokú élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök szakképzettséggel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakember a felhívás M.3.4. alpontja szerinti alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata, Súlyszám: 10

Az értékelés módszere részletesen a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban találhatók a Kbt. 76. § (10) bek. alapján.

IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Az ajánlatba csatolni kell

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,

— a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,

— nyilatkozat a 3-5. értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakemberről,

— üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat,

— fordításról szóló nyilatkozat,

— szakmai ajánlat,

— árazott költségvetés.

2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (AT) (közös AT), illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítására szolgáló dokumentumot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.

4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.

5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös AT-k megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7. Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Értékelés módszere: fordított arányosítás (1. értékelési szempont), egyenes arányosítás (2-5. értékelési szempont). Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:

— 3-4. értékelési szempont: 36 hónap,

— 5. értékelési szempont: 24 hónap.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet:

— 2. értékelési szempont: 60.

Az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

8. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

9. A 3-5. értékelési szempont vonatkozásában csatolni kell a bemutatott szakember a felolvasólapon feltüntetett mértékű szakmai tapasztalatát alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot a közbeszerzési dokumentumokban (Útmutató) meghatározott tartalommal.

10. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, amelynek összege 3 000 000 Ft.

Az ajánlati biztosítékot az AT-nek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az AK rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartamára [a Kbt. 131. § (5) bek.-ben foglaltakra tekintettel az ajánlati kötöttség a felhívásban foglalt lejártát követő 30. (harmincadik) naptári napig] kell érvényesnek kell lennie.

Az ajánlati kötöttség időtartama vonatkozásában irányadó a Kbt. 48. § (3) és (5) bek.!

A Kbt. 35. § (5) bek.-re tekintettel a közös AT-nek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös AT részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.] esetén a biztosíték AK-t illeti meg.

Az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

Fizetési számlára történő befizetés esetében az AK 11748045-15429410 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét (ajánlati biztosíték – Gyermekétkeztetés).

Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az AT választása szerint az alábbi módok egyikén:

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— fizetési számlára történő befizetés esetén a banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával,

— pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példányával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példányával.

A garanciáról szóló igazolásnak vagy a kötelezvénynek, mint elektronikus okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

AK a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon AT ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

11. AK helyszíni bejárást és/vagy konzultációt nem tart.

12. AK nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.

13. FAKSZ: dr. Deli András (1037 Budapest, Toboz u. 26. Fszt. 2.; drdeliandras@pplsolutions.net); lajstromszám: 01141

14. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

15. AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-t.

16. A közbeszerzési eljárást a Kbt. 29. § (2) bek.-e alapján teljes egészében minden érintett ajánlatkérő nevében Pápa Város Önkormányzata folytatja le.

17. A beszerzés tárgya összetett szolgáltatás, amely esetén a részajánlattétel biztosítása ellentétes a gazdasági észszerűséggel és a hatékony, összehangolt munkavégzéssel. Az ételek elkészítése, szállítása során felmerülő problémák esetén a felelősség egyértelmű megállapíthatósága érdekében nem lehetséges részajánlattétel. Az összehangolt megvalósítást optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzési igény egységesítése a szolgáltatási volumen nagyságára tekintettel kedvezőbb ajánlatokat eredményez. A részajánlattételi lehetőség ugyanazon szolgáltatási tartalomhoz eltérő egységárakat eredményezhet, amely a szomszédos intézmények között nem kezelhető.

18. Az ajánlatok bontásának időpontja: 2020.10.22. 12:00 óra. A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1b) és (1c) valamint (4) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-a alapján történik.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020