Obras - 452234-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Constanța: Trabajos generales de construcción de tuberías

2020/S 187-452234

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 134-330805)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: S.C. RAJA S.A. Constanța
Número de identificación fiscal: r1890420
Dirección postal: Str. Călăraşi nr. 22-24
Localidad: Constanța
Código NUTS: RO223 Constanţa
Código postal: 900590
País: Rumania
Persona de contacto: Direcția dezvoltare și finanțări externe
Correo electrónico: raja1@rajac.ro
Teléfono: +40 241664046
Fax: +40 241612283
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rajac.ro/
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Reabilitare conductă de aducțiune apă potabilă GA Eforie Nord-Agigea, reabilitare conducte de aducțiune apă potabilă GA Constanța Sud-Lazu-Agigea-GA Eforie Nord. Rezervoare, stație de pompare, stație de clorare, rețele de incintă din comuna Costinești, reabilitare gospodărie de apă Eforie Nord, stație de clorare și instalare grup de pompare pentru localitatea Agigea, județul Constanța”

Número de referencia: 1890420 / 2020 / 9 / CL 41 POIM
II.1.2)Código CPV principal
45231100 Trabajos generales de construcción de tuberías
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Lucrările de proiectare si executie pentru „Reabilitare conducta de aductiune apa potabila GA Eforie Nord-Agigea, reabilitare conducte de aductiune apa potabila GA Constanta Sud-Lazu-Agigea-GA Eforie Nord. Rezervoare, statie de pompare, statie de clorare, retele de incinta din comuna Costinesti, reabilitare gospodarie de apa Eforie Nord, statie de clorare si instalare grup de pompare pentru localitatea Agigea, judetul Constanta”, includ:

— obiect 1 – reabilitare aductiuni GA Constanta Sud-Agigea-Eforie Nord-Agigea;

— obiect 2 – reabilitare gospodarie de apa Costinesti;

— obiect 3 – reabilitare gospodarie de apa Eforie Nord.

Lucrarile includ:

(a) activitati de proiectare care fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investitie descrise in caietul de sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie;

(b) elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

(c) lucrari de constructie;

(d) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(e) testare si punere in functiune;

(f) monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(g) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni;

(h) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7), reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.

Durata de executie a obiectelor de lucrari va fi:

— obiect 1 – 22 de luni (660 de zile);

— obiect 2 – 16 luni (480 de zile);

— obiect 3 – 22 de luni (660 de zile).

Lucrarile aferente celor trei obiecte vor fi demarate simultan si vor fi realizate in termenul prevazut pentru fiecare.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 134-330805

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
En lugar de:
Fecha: 01/10/2020
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Condiții de deschidere a ofertelor
En lugar de:
Fecha: 01/10/2020
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
En lugar de:
Fecha: 01/02/2021
Léase:
Fecha: 12/04/2021
VII.2)Otras informaciones adicionales: