Obras - 452236-2020

25/09/2020    S187

România-Turda: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2020/S 187-452236

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 168-407917)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 20330054
Adresă: Str. Axente Sever nr. 2
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401078
Țară: România
Persoană de contact: Ionuț Bogdan Bobic
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.caaries.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă și a conductelor de aducțiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Câmpia Turzii” (CL2) din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020"

Număr de referinţă: 20330054_2020_PAAPD1108303
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Prin această componentă a proiectului se urmareste proiectarea si executia de lucrari pentru extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa potabila si a conductelor de aductiune in sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, în perioada 2014-2020”.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare cu cel tarziu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 168-407917

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 08/10/2020
A se citi:
Data: 23/10/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 08/10/2020
A se citi:
Data: 23/10/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 08/01/2021
A se citi:
Data: 25/01/2021
Numărul secţiunii: II.1.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Descriere succintă
În loc de:

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare cu 20 de zile si cel tarziu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel putin 27 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor si cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 26-19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

A se citi:

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare cu cel tarziu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

VII.2)Alte informații suplimentare: