Obras - 452239-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Białystok: Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales

2020/S 187-452239

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 157-384130)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku
Dirección postal: ul. Młynowa 52/1
Localidad: Białystok
Código NUTS: PL84 Podlaskie
Código postal: 15-404
País: Polonia
Persona de contacto: Jerzy Rusiłowicz, Elwira Jakubowska, Ewa Dworakowska
Correo electrónico: przetargi@wobi.pl
Teléfono: +48 857458136/+48 857458138/+48 857458132
Fax: +48 857458113
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.wobi.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Białystok Kontrakt 22, Kontrakt 23, Kontrakt 24, Kontrakt 25, Kontrakt 26

Número de referencia: TI/22-26-FS/2020
II.1.2)Código CPV principal
45231300 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— część I kontrakt 22 – Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w ulicy Kiemliczów,

— część II kontrakt 23 – Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej,

— część III kontrakt 24 – Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w ulicy Zwierzynieckiej (49KDW),

— część IV kontrakt 25 – Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w ulicy Rzędziana,

— część V kontrakt 26 – Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w ulicy Polnej.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ, stanowiący opis przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiORB.

Specyfikacja składa się z 3 części:

I SIWZ (instrukcja dla wykonawców).

II. Wzór umowy.

III. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiORB.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 157-384130

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: