Obras - 452240-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción

2020/S 187-452240

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 131-321981)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dirección postal: Targowa 74
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 03-734
País: Polonia
Persona de contacto: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
Correo electrónico: iwona.przybyszewska@plk-sa.pl
Teléfono: +48 587213437
Fax: +48 587213268
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.plk-sa.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odcinek D – roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz–Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz–Trójmiasto”

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie następujących elementów:

1) modernizacja lk nr 229 Pruszcz Gdański – Łeba na odcinku Glincz–Kartuzy wraz ze stacją Kartuzy i budową nowej mijanki w Dzierżążnie;

2) modernizacja lk nr 214 w obrębie stacji Kartuzy wraz z budową nowej łącznicy linii 214 z linią 229.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w nw. dok. zamieszczonych na stronie Zam. o adresie: https://platformazakupowa.plk-sa.pl:

— specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) stanowiących tom III SIWZ,

— wycenie stanowiącej tom IV SIWZ:

• dla zadania A – w „Przedmiary robót”,

• dla zadania B – w „Rozbicie ceny ofertowej (RCO)”,

• dla zamówień opcjonalnych (opcje nr 1 i nr 2) – w „Rozbicie ceny ofertowej (RCO)”,

— opisie zamówienia stanowiącym tom V SIWZ:

• dla zadania A – w „Dokumentacja projektowa (opisowa i rysunkowa)”,

• dla zadania B oraz dla prawa opcji nr 1 i nr 2 – w „Programie funkcjonalno-użytkowym” wraz z zał.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 131-321981

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Léase:
Fecha: 30/09/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales: