Suministros - 452374-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Material móvil

2020/S 187-452374

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 153-375769)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: České dráhy, a.s.
Número de identificación fiscal: 70994226
Dirección postal: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 110 15
País: Chequia
Persona de contacto: Jakub Zápotocký
Correo electrónico: Zapotocky@gr.cd.cz
Teléfono: +420 773800258
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.cd.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/CD

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rámcová dohoda na dodávky motorových jednotek DMU120 pro regionální dopravu

Número de referencia: 56857/2020-O8
II.1.2)Código CPV principal
34620000 Material móvil
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let ode dne nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, jež se budou týkat (i) výroby a dodávky nejvýše 160 jednopodlažních, částečně nízkopodlažních motorových jednotek pro regionální dopravu s obsaditelností minimálně 110 sedících cestujících, plně způsobilých k provozu na celostátních a regionálních tratích a na vlečkách v České republice, včetně dodávky servisních dílů prvního vybavení a včetně vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace včetně všech povolení, schválení, souhlasů a registrací, jež jsou dle legislativy nezbytné k provozu a používání dodávaných jednotek nebo (ii) dodávky náhradních dílů a konstrukčních celků výměnného systému.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 153-375769

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: