Servicios - 452498-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)

2020/S 187-452498

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Poczta Polska S.A
Dirección postal: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-940
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Maczuga
Correo electrónico: marta.maczuga@poczta-polska.pl
Teléfono: +48 583266485
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.poczta-polska.pl
I.6)Principal actividad
Servicios postales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Realizacja kursów liniowych w obszarze działania POL RD Poznań – usługa A

Número de referencia: BZA.2600.1042.2020
II.1.2)Código CPV principal
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie realizacji kursów liniowych w obszarze działania Pionu Operacji Logistycznych, Regionu Dystrybucji w Poznaniu (usługa A) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ i wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 109 745.28 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Realizacja kursu liniowego KPS 14/2P01 relacji: Komorniki–Konin–Komorniki

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Komorniki, Konin

II.2.4)Descripción del contrato:

Realizacja kursów liniowych to usługa polegająca na przewożeniu przesyłek (w tym przesyłek zawierających przesyłki pocztowe), w tym przesyłek których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przyjęcia przesyłek do przewozu i ich wydania w miejscach określonych w umowie;

b) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego – załadowania przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia przesyłek do przewozu;

c) w przypadku, gdy miejscem wydania przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego – wyładowania przesyłek z pojazdu w miejscu wydania przesyłek.

Nr kursu: KPS 14/2P01

Relacja kursu: Komorniki–Konin–Komorniki.

Aksymalne ilości usług, które mogą zostać zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach wykonywania umowy: 33 872 km.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80 % usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20 % może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 086-205459
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 10
Denominación:

Realizacja kursu liniowego KPS 14/2P01 relacji: Komorniki–Konin–Komorniki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „KAM-LOG” Kamil Nogal
Dirección postal: ul. Drzymały 3
Localidad: Świdnik
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Código postal: 21-040
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 116 858.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 109 745.28 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań UZP
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020