Servicios - 452534-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de seguros de daños

2020/S 187-452534

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 165-401392)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dirección postal: ul. Targowa 74
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 03-734
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Borkowska
Correo electrónico: malgorzata.borkowska@plk-sa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki (podstawa) oraz ubezpieczenia mienia spółki

Número de referencia: 6060/ILG 7/09118/02553/20/P
II.1.2)Código CPV principal
66515000 Servicios de seguros de daños
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, umowy ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (dworzec Łódź Fabryczna), ubezpieczenia pozostałego mienia spółki m.in. budynki, nastawnie, sprzęt elektroniczny, ubezpieczenia casco taboru szynowego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 165-401392

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.6
En lugar de:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki (polisa podstawowa): 500 000,00

Ubezpieczenie mienia dworca Łódź Fabryczna: 24 000,00

Ubezpieczenie pozostałego mienia Spółki: 13 000,00

Ubezpieczenie casco taboru szynowego: 27 400,00

— zasady na jakich należy wnieść wadium zostały opisane w rozdziale XIV SIWZ.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania żadnej z umów.

Léase:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki (polisa podstawowa): 500 000,00 PLN.

Ubezpieczenie mienia dworca Łódź Fabryczna: 24 000,00 PLN.

Ubezpieczenie pozostałego mienia spółki: 13 000,00 PLN.

Ubezpieczenie casco taboru szynowego: 27 400,00 PLN.

Zasady na jakich należy wnieść wadium zostały opisane w rozdziale XIV SIWZ.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania żadnej z umów.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: