Servicios - 452542-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-452542

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 158-386652)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Dirección postal: pl. Starynkiewicza 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-015
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Pięta, Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Correo electrónico: d-zamowien@mpwik.com.pl
Teléfono: +48 224455310
Fax: +48 224455315
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mpwik.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przyłącza wodociągowego Dn 63 na przewód wodociągowy Dn 80 w drodze dojazdowej do ul. Godebskiego 47A w Piastowie.

Número de referencia: 001441/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/202
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przyłącza wodociągowego Dn 63 na przewód wodociągowy Dn 80 w drodze dojazdowej do ul. Godebskiego 47A w Piastowie (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 158-386652

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: