Suministros - 462314-2020

02/10/2020    S192

Finlandia-Hämeenlinna: Contenedores de basura

2020/S 192-462314

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-449035)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kiertokapula Oy
Número de identificación fiscal: 0919068-0
Dirección postal: Vankanlähde 7
Localidad: Hämeenlinna
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: FI-13100
País: Finlandia
Persona de contacto: Tero Salo
Correo electrónico: tero.salo@kiertokapula.fi
Teléfono: +358 757530000
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.kiertokapula.fi/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Jäteastiahankinta, Kiertokapula Oy

II.1.2)Código CPV principal
44613700 Contenedores de basura
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Kiertokapula on 13 kunnan omistama alueellinen jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on turvata toimialueensa asukkaiden ja yritysten tuottamien jätteiden edullinen, tehokas ja vastuullinen käsittely parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa hyödyntäen. Kiertokapula Oy kilpailutti pakkausmuovin kuljetukset siten, että kuljetusurakat alkavat vaiheittain vuoden 2021 aikana ja hankkii sitä varten jäteastioita tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankittavat astiat ovat 240 l, 360 l ja 660 l kokoisia muovisia astioita ja takakuormattavaan jäteautoon tyhjennettäviä. Samassa hankinnassa on mukana myös täydentävä erä sekajätteen ja biojätteen keräysastioita em. kokoluokissa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-449035

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4)
Localización del texto que se va a modificar: Kuvaus hankinnasta
En lugar de:

Tilaukseen kuuluvat muovinkeräyksessä käytettävät 240l-660l astiat (harmaa runko, keltainen kansi), sekajäteastiat 240–660 l (kokoharmaa) ja biojäteastiat 140–240 l (kokoruskea).

Tarjouksen ja tarjottavien tuotteiden edellytykset:

Ominaisuudet:

1. Astioiden on sovelluttava materiaalivahvuuksiensa, mitoituksiensa ja rakenteidensa puolesta koneelliseen tyhjennykseen Suomessa käytössä oleville vakiojäteautoilla.

2. Tarjouksessa on ilmoitettava astioiden painot ilman pyöriä ja akseleita, (140) litran astian vähimmäispaino ilman pyöriä ja akselia oltava vähintään 7,5 kg ja 240 litran astian vähimmäispaino ilman pyöriä ja akselia oltava vähintään 10,5 kg.

3. Tarjouksesta tulee ilmetä, mitä melun vähentämiseksi olevia ominaisuuksia astiassa on olemassa vakiona ja millaisia tuotteita siihen on saatavilla lisätuotteina.

4. 140–360 litran astioissa tulee olla umpiakselit.

5. Astioilla tulee olla viiden (5) vuoden materiaali-/valmistusvirhetakuu.

6. Tarjouksessa on ilmoitettava astian päämitat (L x K x S) eri kokoluokille.

7. Astioiden on oltava DIN- tai Affnor-normin mukaisia. Tarjouksessa on ilmoitettava, minkä normin mukaisia astiat ovat.

8. 660–770 l astioissa pyörien koko voi olla 160–200 mm, renkaiden tulee olla kuula-/vierintälaakeroidut. Pyörän materiaalin tulee olla sellainen, että se ei aiheuta melua siirrettäessä. Astioiden tulee olla varustetut kiinteillä kädensijoilla keräysvälineen siirtämistä varten.

9. Astioiden kannessa tulee olla tila 260 mm x 260 mm kokoiselle lajitteluohjetarralle.

10. 240–360 l astian renkaan koko voi olla 160–xx mm. Pyörien materiaalin tulee olla sellainen, että se ei aiheuta melua siirrettäessä. Astioiden tulee olla varustetut kiinteillä kädensijoilla keräysvälineen siirtämistä varten. Astioiden kannessa on lisäksi oltava tila (120 mm korkeus x 240 mm leveys) kokoiselle lajitteluohjetarralle.

Toimitus:

1. Tarjouksessa on ilmoitettava toimitusaika (viikkoa), toimitusaika saa olla enintään kuusi (6) viikkoa tilauksesta toimitukseen tilaajan varastolle, DDU Riihimäki/Hyvinkää (osoitteet tarkentuvat syksyn 2020 aikana). Liitteissä on annettu alustava toimitusten aikataulu, johon tarjoajan tulee varautua. Kuuden (6) viikon enimmäistoimitusaika koskee aikataulun ulkopuolelta tilattuja eriä.

2. 660–770 litran astiat tulee toimittaa kontissa/ajoneuvoyhdistelmässä siten, että ne on pakattu 5–6 astian nippuihin. Kannet voidaan toimittaa erikseen pakattuina. Renkaat tulee olla kiinnitettynä.

3. 240–360 l astiat tulee toimittaa kontissa/ajoneuvoyhdistelmässä siten, että ne on pakattu 10–12 astian nippuihin. Kannet ja renkaat voidaan toimittaa erikseen pakattuina.

Muut:

1. Hinnat on ilmoitettava tuotekohtaisesti kappalehintoina (EUR/kpl) ilman arvonlisäveroa toimitettuna tilaajan varastoon DDU Hyvinkää/Riihimäki.

Léase:

Tilaukseen kuuluvat muovinkeräyksessä käytettävät 240–660 l astiat (harmaa runko, keltainen kansi), sekajäteastiat 240–660 l (kokoharmaa) ja biojäteastiat 140–240 l (kokoruskea).

Tarjouksen ja tarjottavien tuotteiden edellytykset:

Ominaisuudet:

1. Astioiden on sovelluttava materiaalivahvuuksiensa, mitoituksiensa ja rakenteidensa puolesta koneelliseen tyhjennykseen Suomessa käytössä olevilla vakiojäteautoilla.

2. Tarjouksessa on ilmoitettava astioiden painot ilman pyöriä ja akseleita, (140) litran astian vähimmäispainon ilman pyöriä ja akselia oltava vähintään seitsemän (7) kg ja 240 litran astian vähimmäispainon ilman pyöriä ja akselia oltava vähintään yhdeksän (9) kg.

3. Tarjouksesta tulee ilmetä, mitä melun vähentämiseksi olevia ominaisuuksia astiassa on olemassa vakiona ja millaisia tuotteita siihen on saatavilla lisätuotteina.

4. 140–360 litran astioissa tulee olla umpiakselit.

5. Astioilla tulee olla viiden (5) vuoden materiaali-/valmistusvirhetakuu.

6. Tarjouksessa on ilmoitettava astian päämitat (L x K x S) eri kokoluokille.

7. Astioiden on oltava DIN- tai Affnor-normin mukaisia. Tarjouksessa on ilmoitettava, minkä normin mukaisia astiat ovat.

8. 660–770 l astioissa pyörien koko voi olla 160–200 mm, renkaiden tulee olla kuula-/vierintälaakeroidut. Pyörän materiaalin tulee olla sellainen, että se ei aiheuta melua siirrettäessä. Astioiden tulee olla varustetut kiinteillä kädensijoilla keräysvälineen siirtämistä varten.

9. Astioiden kannessa tulee olla tila 260 mm x 260 mm kokoiselle lajitteluohjetarralle.

10. 240–360 l astian renkaan koko voi olla 160–xx mm. Pyörien materiaalin tulee olla sellainen, että se ei aiheuta melua siirrettäessä. Astioiden tulee olla varustetut kiinteillä kädensijoilla keräysvälineen siirtämistä varten. Astioiden kannessa on lisäksi oltava tila (120 mm korkeus x 240 mm leveys) kokoiselle lajitteluohjetarralle.

Toimitus:

1. Tarjouksessa on ilmoitettava toimitusaika (viikkoa), toimitusaika saa olla enintään kuusi (6) viikkoa tilauksesta toimitukseen tilaajan varastolle, DDU Riihimäki/Hyvinkää (osoite tarkentuu syksyn 2020 aikana). Liitteissä on annettu alustava toimitusten aikataulu, johon tarjoajan tulee varautua. Kuuden (6) viikon enimmäistoimitusaika koskee aikataulun ulkopuolelta tilattuja eriä.

2. 660–770 litran astiat tulee toimittaa kontissa/ajoneuvoyhdistelmässä siten, että ne on pakattu 5–6 astian nippuihin. Kannet voidaan toimittaa erikseen pakattuina. Renkaiden tulee olla kiinnitettyinä.

3. 240–360 l astiat tulee toimittaa kontissa/ajoneuvoyhdistelmässä siten, että ne on pakattu 10–12 astian nippuihin. Kannet ja renkaat voidaan toimittaa erikseen pakattuina.

Muut:

1. Hinnat on ilmoitettava tuotekohtaisesti kappalehintoina (EUR/kpl) ilman arvonlisäveroa toimitettuna tilaajan varastoon DDU Hyvinkää/Riihimäki.

Número de apartado: II.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Alkamispäivä
En lugar de:
Fecha: 26/10/2020
Léase:
Fecha: 27/10/2020
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
En lugar de:
Fecha: 23/10/2020
Léase:
Fecha: 26/10/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
En lugar de:
Fecha: 23/10/2020
Léase:
Fecha: 26/10/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales: