Suministros - 493425-2020

19/10/2020    S203

Finlandia-Piikkiö: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2020/S 203-493425

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-448917)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Peimarin koulutuskuntayhtymä
Número de identificación fiscal: 0823246-3
Dirección postal: Tuorlantie 1
Localidad: Piikkiö
Código NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Código postal: FI-21500
País: Finlandia
Persona de contacto: Lauri Vaura
Correo electrónico: lauri.vaura@livia.fi
Teléfono: +358 503039848
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.livia.fi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IT – laitteet ja palvelut

II.1.2)Código CPV principal
30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena on kuntayhtymälle hankittavat tietokoneet sekä niihin liittyvät oheistuotteet, tarvikkeet ja palvelut (hankintakokonaisuus 1) sekä monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut, ohjelmistot ja huoltosopimus (hankintakokonaisuus 2). Lisäksi hankintakokonaisuus 1 pitää sisällään järjestelmä- ja asiantuntijapalveluita.

Tarjoukset voi antaa joko yhdestä (1) hankintakokonaisuudesta tai molemmista. Hankintakokonaisuuden 1 kokonaisarvo on sopimuskaudelta n. 300 000 EUR ja hankintakokonaisuuden 2 n. 200 000 EUR.

Hankinnan sisällöt, vaatimukset sekä valintaperusteet on esitelty hankinta-asiakirjoissa.

Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä.

Kaikkien vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/10/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-448917

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Korjauksia seuraavissa tarjouspyynnön dokumenteissa:

– Tarjouspyynnön liite 3. Korjattu kaavavirhe. Kohta korostettu liitteeseen punaisella reunuksella.

– Tarjouspyynnön liite 2. Muutettu laitteiden laitekohtaisia vähimmäisvaatimuksia seuraavasti: "Yhtenevät ja tarvittaessa räätälöitävät 8” käyttövalikot toimittajan muiden mallisarjan laitteiden kanssa." Kohta korostettu liitteeseen punaisella reunuksella.