Suministros - 493428-2020

19/10/2020    S203

Finlandia-Helsinki: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2020/S 203-493428

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-448910)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Número de identificación fiscal: 1567535-0
Dirección postal: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1 MANNER-SUOMI
Código postal: FI-00029
País: Finlandia
Correo electrónico: elisa.molin@ptcs.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hus.fi
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Número de identificación fiscal: 0725901-5
Localidad: Kotka
Código NUTS: FI1C4 Kymenlaakso
País: Finlandia
Correo electrónico: elisa.molin@ptcs.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.kymsote.fi/fi/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Número de identificación fiscal: 0725937–3
Localidad: Lappeenranta
Código NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
País: Finlandia
Correo electrónico: elisa.molin@ptcs.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.eksote.fi/Sivut/default.aspx

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Liikkumisen apuvälineet aikuisille

Número de referencia: HUS 277-2019
II.1.2)Código CPV principal
33000000 Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena on liikkumisen apuvälineet tarvittavine lisä- ja varaosineen sekä huoltoon liittyvine toimintoineen sekä näiden tuotteiden toimittaminen tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla tilaajille.

Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Kymsote).

Liikkumisen apuvälineet on jaettu yhdeksään (9) osaan:

— kävelykepit

— kainalosauvat

— kyynärsauvat

— vara- ja lisäosat kävelykeppeihin, kainalosauvoihin ja kyynärsauvoihin

— rollaattorit, nelipyöräiset

— kävelypöydät

— ristikkorunkoiset pyörätuolit

— kiinteärunkoiset pyörätuolit

— lepoasentoon säädettävät pyörätuolit.

Tuotteet ovat pääsääntöisesti ns. aikuiskokoja.

Cloudian rakenteesta johtuen kohdassa I.2) on valittu seuraava vaihtoehto: "Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö". Täsmennyksenä tähän todetaan, että HUS Logistiikka toimii HUS:in yhteishankintayksikkönä. Muiden mukana olevien hankintayksiköiden kanssa HUS toimii yhteistyössä hankintarenkaana.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/10/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-448910

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
En lugar de:
Fecha: 26/10/2020
Léase:
Fecha: 02/11/2020
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
En lugar de:
Fecha: 26/10/2020
Léase:
Fecha: 02/11/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Osa 5: Rollaattori, isopyöräinen, pääsääntöisesti ulkokäyttöön tarkoitettu, epätasaisella alustalla käytettävä:

— Korjattu renkaan kokovaatimuksen vaihteluväli +/- 50 mm.

— Muutettu rollaattorin kasaan menevyyttä koskevaa vaatimusta siten, että rollaattori voi mennä kasaan joko etu-takasuunnassa tai sivuittain.

Osa 6: Kävelypöytä, sähkötoimintoinen: Korjattu tarjouksen syöttöalustassa ollut virhe koskien maksimikäyttäjäpainon minimivaatimusta.

Osa 5: Rollaattorien rengaskokoja koskevissa vaatimuksissa olleet tuumat on muunnettu millimetreiksi.

Osa 5: Rollaattori, matala: Korjattu tarjouksen syöttöalustassa ollut virhe koskien maksimikäyttäjäpainon minimivaatimusta.

Osa 7: Kevyesti kelattava (puoliaktiivituoli), XL: Pyörätuolin matalinta istuinkorkeutta koskevaa vaatimusta on muutettu siten, että istuinkorkeuden tulee olla vähintään 42 cm (+/-4 cm).

Hintaliitteitä koskien hankinnan osia 7 ja 8 on muutettu siten, että polkaisupainikkeen kohdalle on lisätty tarjoajalle ohjeistus siitä, miten menetellä, jos polkaisupainike on integroituna pyörätuoliin jo valmiiksi.

Tarjousten jättämisen määräaikaa on pidennetty 2.11.2020 klo 16.00 saakka.