Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 494116-2019

21/10/2019    S203

Polonia-Łódź: Planificadores

2019/S 203-494116

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 184-447344)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Dirección postal: ul. Pabianicka 62
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 93-513
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych
Correo electrónico: przetargi@kopernik.lodz.pl
Teléfono: +48 426895910
Fax: +48 426895409
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Número de referencia: EZ.28.133.2019
II.1.2)Código CPV principal
30196000 Planificadores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

a. sprzedaż wraz z dostarczeniem fabrycznie nowej stacji planowania leczenia do Zakładu Planowania Radioterapii Zamawiającego;

b. instalacja i uruchomienie stacji planowania leczenia;

c. szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji stacji planowania leczenia.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Zamówienie nie zostało podzielone na pakiety. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 184-447344

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/10/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/10/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/10/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/10/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: