Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 494189-2019

21/10/2019    S203

Finlandia-Oulu: Servicios de búsqueda de trabajo

2019/S 203-494189

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Número de identificación fiscal: 2296962-1
Dirección postal: PL 86
Localidad: Oulu
Código NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Código postal: 90101
País: Finlandia
Persona de contacto: Juha Matikainen
Correo electrónico: tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Tehostetusti työhön

Número de referencia: POPELY/2342/2019
II.1.2)Código CPV principal
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Palvelun tavoitteena on alle 30-vuotiaiden vähintään ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllistyminen. Henkilöt, joilla osaaminen on jo koulutuksen kautta kunnossa, pyritään työllistämään avoimille työmarkkinoille 6 kuukauden sisällä asiakkuuden alkamisesta.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Kyseessä on asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiva yksilöllinen ohjausprosessi. Lähtökohtana on, että palvelun toteuttaja etsii ja toteuttaa parhaat keinot, joilla palvelun tavoitteet voidaan saavuttaa. Palvelun tarkkaa sisältöä ei siten määritellä tarjouspyynnössä.

Palveluntuottajien tulee toimia tiiviissä yhteistyössä rekrytoivien yritysten kanssa, selvittämällä yritysten rekrytointitarpeita, etsiä kohderyhmälle piilotyöpaikkoja sekä pyrkiä saattamaan soveltuvimmat työnantajat ja -hakijat yhteen kohtaamisten avulla.

Laadukkaan ja henkilökohtaista otetta painottavan prosessin varmistamiseksi asiakkaalla tulee olla sama, yksilöidysti nimetty valmentaja koko yksittäisen palvelun keston ajan.

Asiakkaan palvelutarpeen arvio sekä päätös palveluun ohjautumisesta tehdään Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa yhteistyössä kumppanuusorganisaatioiden kanssa.

II.2.14)Información adicional
II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
31/10/2019

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/10/2019