Servicios - 494999-2019

21/10/2019    S203

Estonia-Tartu: Servicios de desarrollo de software

2019/S 203-494999

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 181-440913)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Haridus- ja Teadusministeerium
Número de identificación fiscal: 70000740
Dirección postal: Munga tn 18
Localidad: Tartu linn
Código NUTS: EE EESTI
Código postal: 50088
País: Estonia
Persona de contacto: Urmas Jaagusoo
Correo electrónico: urmas.jaagusoo@hm.ee
Teléfono: +372 7350293
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hm.ee

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Haridussilma keskkonna arendamine

Número de referencia: 212876
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hanke eesmärgiks on leida pakkuja, kellega koostöös ajakohastada ja välja arendada lõppkasutajatele suunatud mitmekeelne Haridussilma keskkond. Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga, kellega koostöös arendatakse välja Haridussilma keskkond (www.haridussilm.ee) ja valitsemisala asutustega jagatav juhtimislaudadest koosnev sisemine keskkond. Lisaks integreeritakse loodava keskkonna vaated Haridusportaali www.edu.ee teemalehtedele.

Haridussilma arendamiseks soovime leida sobiva ärianalüüsitarkvara (Business Intelligence ehk BI) koos litsentside ja litsentside versioonikindlustuste soetamisega. Keskkonnad kujundatakse ümber lähtudes parimatest kasutajaliidese ja kasutajakogemuse disaini praktikatest ning läbimõeldud, ühtsest visuaalsest identiteedist. Lisaks hangime pakkujapoolseid arendusteenuseid (sh uute vaadete loomine ja kogu senise www.haridussilm.ee alamlehtede andmete migratsioon) ja hooldusteenuseid ning koolitust, konsultatsiooni ja tehnilist tuge.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 181-440913

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
En lugar de:
Fecha: 21/10/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 06/11/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Pakkumuste avamise tingimused
En lugar de:
Fecha: 21/10/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 06/11/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

16.10.19 muudatustega oleme lisanud selgitavale dokumendile pakkumuse maksumuse vormi (lisa 1 vorm V) kuna register ei võimalda hankija kasutatava hindamismetoodika puhul pakkujatel iseseisvalt hinnatavaid numbrilisi näitajaid registrisse sisestada. Oleme täiendanud vastavustingimusi ja lisanud sinna nõude esitada lisa 1 vormi V.