Obras - 495611-2018

10/11/2018    S217    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario

2018/S 217-495611

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 175-396109)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polonia
Persona de contacto: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Teléfono: +48 224749141
Correo electrónico: przetargi@pkp.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pkp.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa dworca kolejowego Siematycze

Número de referencia: KIZ/2018/WNP-009060
II.1.2)Código CPV principal
45213320
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego w Siemiatyczach wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej i wizualizacji, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia -Programem Funkcjonalno Użytkowym stanowiącym zał nr 2 do SIWZ

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

3.Ewentualny zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w Rozdz VII SIWZ.

4.Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Uwaga. Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - "Platforma" lub "System" pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej http://www.pkp.pl/pl/przetargi/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=1980

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 175-396109

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: