Suministros - 495905-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Ústí nad Labem: Instrumentos de evaluación o ensayo diversos

2018/S 217-495905

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Chequia
Correo electrónico: hejnova.v@kr-ustecky.cz
Código NUTS: CZ042

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.kr-ustecky.cz/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Número de referencia: VZ-SPRP-28/INV/2018
II.1.2)Código CPV principal
38900000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace.

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 341 039.39 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nábytek a vybavení

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000
39160000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části zakázky je dodávka nábytku a vybavení pro laboratoře a učebny Gymnázia Rumburk. Jedná se např. o následující nábytek a vybavení: skříně výškově dělené, počítačový stůl, kovové židle s čalouněním, žákovské židle, katedra s uzamykatelnou skříňkou, nástavce na skříně aj. Přesná specifikace včetně množství je uvedena v soupisu dodávek pro část 1 – nábytek a vybavení.

Součástí nabídkové ceny této části zakázky musí být i doprava, v případě potřeby i montáž, připojení dodávek nebo jejich příslušenství pokud to vyžadují a základní proškolení obsluhy týkající se jejich používání pokud to dodávky vyžadují.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Předmět této veřejné zakázky bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z projektu Přírodovědné vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002710.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Akustické vybavení učebny

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32342400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části zakázky je akustické vybavení učebny fyziky Gymnázia Rumburk. Jedná se o dodávku a montáž rezonátoru na bázi dřeva pro zadní stěnu včetně rastru, akustického panelu na bázi dřeva pro montáž na nosný rastr a akustických podhledových panelů. Přesná specifikace včetně množství je uvedena v Soupisu dodávek pro část 7 – akustické vybavení učebny.

Součástí nabídkové ceny této části zakázky musí být i doprava včetně montáže dodávky v souladu se specifikací dodávek uvedenou v soupisu dodávek v rámci této části zakázky a základní proškolení obsluhy týkající se jejich používání pokud to dodávky vyžadují.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Předmět této veřejné zakázky bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z projektu Přírodovědné vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002710.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroje a pomůcky

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31600000
38000000
38510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části zakázky je dodávka přístrojů a pomůcek pro laboratoře a učebny Gymnázia Rumburk. Jedná se např. o následující přístroje a pomůcky: mikroskopy, váhy na navažování chemikálií, generátor Van de Graaffův, dvoustupňová kompaktní rotační vakuová vývěva, parabolické zrcadlo, Millerův počítač, Ruhmkorffův induktor, kostra člověka, model lebky s mozkem aj. Přesná specifikace včetně množství je uvedena v Soupisu dodávek pro část 3 – přístroje a pomůcky.

Součástí nabídkové ceny této části zakázky musí být i doprava, připojení přístrojů nebo příslušenství, pokud to vyžadují a základní proškolení obsluhy týkající se používání přístrojů nebo příslušenství.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Předmět této veřejné zakázky bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z projektu Přírodovědné vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002710.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

IT

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
32321000
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části zakázky je dodávka IT pro laboratoře a učebny Gymnázia Rumburk. Jedná se o následující IT: notebooky, počítače all-in-one, dataprojektory včetně držáků a interaktivní sestava s videorozbočovačem. Přesná specifikace, včetně množství je uvedena v Soupisu dodávek pro část 4 – IT.

Součástí nabídkové ceny této části zakázky musí být i doprava, v případě potřeby i připojení dodávek nebo jejich příslušenství pokud to vyžadují a základní proškolení obsluhy týkající se jejich používání pokud to dodávky vyžadují.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Předmět této veřejné zakázky bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z projektu Přírodovědné vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002710.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Měřící sady

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38500000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části zakázky je dodávka sad měřících senzorů včetně připojovacích součástí pro laboratoř fyziky Gymnázia Rumburk. Jedná se např. o následující měřící sady: měření teploty, srdečního tepu, pohybu, rotačního pohybu, zrychlení, tlaku, zvuku, elektřiny a magnetismu, elektromagnetického záření aj. Přesná specifikace včetně množství je uvedena v Soupisu dodávek pro část 5 – měřící sady.

Součástí nabídkové ceny této části zakázky musí být i doprava, v případě potřeby i montáž, připojení dodávek nebo jejich příslušenství pokud to vyžadují a základní proškolení obsluhy týkající se jejich používání pokud to dodávky vyžadují.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Předmět této veřejné zakázky bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z projektu Přírodovědné vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002710.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Žákovské sady

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ústecký kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části zakázky je dodávka žákovských sad pro laboratoř fyziky Gymnázia Rumburk. Jedná se např. o následující žákovské sady: sada umožňující detekci složení potravin, smyslového vnímání a dýchání, sada pro pokusy s vakuem, sada robotika, sada elektřina, sada magnetismus, sada jaderná fyzika, sada optika, sada mechanika, sada dynamika aj. Přesná specifikace, včetně množství je uvedena v Soupisu dodávek pro část 6 – žákovské sady.

Součástí nabídkové ceny této části zakázky musí být i doprava, v případě potřeby i montáž, připojení dodávek nebo jejich příslušenství pokud to vyžadují a základní proškolení obsluhy týkající se jejich používání pokud to dodávky vyžadují.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Předmět této veřejné zakázky bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z projektu Přírodovědné vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002710.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 135-307606
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Nábytek a vybavení

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Akustické vybavení učebny

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Přístroje a pomůcky

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Flame Systém, s.r.o.
26846888
Dr. Maye 468/3
Ostrava
709 00
Chequia
Código NUTS: CZ0
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 466 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 464 584.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

IT

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Flame Systém, s.r.o.
26846888
Dr. Maye 468/3
Ostrava
709 00
Chequia
Código NUTS: CZ0
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 247 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 326 800.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Měřící sady

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
VWR International, s.r.o.
63073242
Pivovarská 30
Rožnov pod Radhoštěm
756 61
Chequia
Código NUTS: CZ0
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 610 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 627 068.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Žákovské sady

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Didaktik NTL CZ, s.r.o.
27671615
Revoluční 1
Rohatec
696 01
Chequia
Código NUTS: CZ0
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 974 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 922 587.39 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2018