Suministros - 495912-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Karviná: Equipamiento médico

2018/S 217-495912

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
00844853
Vydmuchov 399/5, Ráj
Karviná
734 01
Chequia
Persona de contacto: JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Teléfono: +420 608831124
Correo electrónico: vzakazky@advokatkakubuciva.eu
Código NUTS: CZ080

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://nspka.cz/cs/

Dirección del perfil de comprador: http://nspka.profilzadavatele.cz/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: BCM monitor (1 ks), Dávkovač lineární (5ks), Defibrilátor - bifázický (4 ks), Holtr EKG – pro dětské pacienty s hmotností 10 kg a více (1 ks), Holtr tlakový (1 ks), Hypotermický systém (1 ks), Kardiotokograf jednoplodový vč. měření NIBP matky (2 ks), Kryosonda (1 ks), Monitor životních funkcí (6 ks), Monitorovací centrála (1 ks), Monitorovací systém s centrálou - 12 monitorů + centrála (12 ks), Odsávačka mateřského mléka (6 ks), Ohřev pacienta - aktivní (2 ks), Ohřívač infuzních roztoků (2 ks), Přístroj EEG (1 ks), Přístroj elektrochirurgický - plasma / argon (1 ks), Rozvěrač pro TEP kyčle (1 ks), Stůl operační (3 ks), Svítidlo vyšetřovací (1 ks), Vrtačka kostní - traumatologie (1 ks), Zvedák imobilních pacientů (1 ks), Přístroj pro stimulaci pocení - pilokarpinová iontoforéza (1ks).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 10 823 246.72 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

BCM monitor

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
33195100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části I. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: BCM monitor (1 ks)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Defibrilátor – bifázický (varianta A – ARO), Defibrilátor – bifázický (varianta B – dětské, interna), Defibrilátor – bifázický (varianta C – chirurgie)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
33182100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části II. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Defibrilátor – bifázický (varianta A – ARO) (1ks), Defibrilátor – bifázický (varianta B – dětské, interna) (2 ks), Defibrilátor – bifázický (varianta C – chirurgie) (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Holtr EKG – pro dětské pacienty s hmotností 10 kg a více

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33195000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem IV. části této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Holtr EKG – pro dětské pacienty s hmotností 10 kg a více (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Holtr tlakový

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33195000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem V. části této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Holtr tlakový (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kardiotokograf jednoplodový vč. měření NIBP matky

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33195100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části VIII. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Kardiotokograf jednoplodový vč. měření NIBP matky (2 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kryosonda

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části IX. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Kryosonda (1 ks)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Monitor životních funkcí, Monitorovací centrála, Monitorovací systém s centrálou – 12 monitorů+centrála

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33195100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části X. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Monitor životních funkcí (6ks), Monitorovací centrála (1ks), Monitorovací systém s centrálou – 12 monitorů+centrála (12ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odsávačka mateřského mléka

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XI. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Odsávačka mateřského mléka (6 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ohřev pacienta - aktivní

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

33190000

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XII. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Ohřev pacienta - aktivní (2 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ohřívač infuzních roztoků

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XIII. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Ohřívač infuzních roztoků (2 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroj EEG

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XIV. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Přístroj EEG (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroj elektrochirurgický – plasma/argon

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XV. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Přístroj elektrochirurgický – plasma/argon (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stůl operační pro traumatologii A, Stůl operační pro chirurgii B, Stůl operační pro chirurgii C

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192230
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XVIII. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých operačních stolů: Stůl operační pro traumatologii A (1 ks), Stůl operační pro chirurgii B (1ks), Stůl operační pro chirurgii C (1ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vrtačka kostní – traumatologie

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XX. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Vrtačka kostní – traumatologie (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zvedák imobilních pacientů

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XXI. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Zvedák imobilních pacientů (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Hypotermický systém

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XXII. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Hypotermický systém (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Svítidlo vyšetřovací

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XXVI. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Svítidlo vyšetřovací (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rozvěrač pro TEP kyčle

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XXVII. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Rozvěrač pro TEP kyčle (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dávkovač lineární

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XXVIII. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Dávkovač lineární (5 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroj pro stimulaci pocení – pilokarpinová iontoforéza

Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části XXXI. této veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017), nepoužitého přístroje: Přístroj pro stimulaci pocení – pilokarpinová iontoforéza (1 ks).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 063-139308
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

BCM monitor

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
45790884
Evropská 423/178
Praha 6
160 00
Chequia
Teléfono: +420 603528145
Correo electrónico: fresenius@fresenius.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 289 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 288 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Defibrilátor – bifázický (varianta A – ARO), Defibrilátor – bifázický (varianta B – dětské, interna), Defibrilátor – bifázický (varianta C – chirurgie)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medsol, s.r.o
24201596
Vokovice, Lužní 591/4
Praha 6
160 00
Chequia
Teléfono: +420 235301707
Correo electrónico: info@medsol.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 992 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 990 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Holtr EKG – pro dětské pacienty s hmotností 10 kg a více

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
S & T Plus, s.r.o.
25701576
Novodvorská 994/138, Braník
Praha 4
142 00
Chequia
Teléfono: +420 731549458
Correo electrónico: info@sntplus.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 74 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 125 280.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Holtr tlakový

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polymed medical CZ, a.s.
27529053
Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem
Hradec Králové
503 01
Chequia
Teléfono: +420 495220206
Correo electrónico: obchod@polymed.cz
Código NUTS: CZ052
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 50 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 30 112.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Kardiotokograf jednoplodový, vč. měření NIBP matky

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
S & T Plus, s.r.o.
25701576
Novodvorská 994/138, Braník
Praha 4
142 00
Chequia
Teléfono: +420 731549458
Correo electrónico: info@sntplus.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 413 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 409 238.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Kryosonda

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Stargen EU, s.r.o.
28487150
Malešická 2251/51
Praha 3
130 00
Chequia
Teléfono: +420 225001583
Correo electrónico: stargen@stargen-eu.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 702 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 702 044.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Monitor životních funkcí, Monitorovací centrála, Monitorovací systém s centrálou – 12 monitorů+centrála

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medsol, s.r.o.
24201596
Vokovice, Lužná 591/4
Praha 6
160 00
Chequia
Teléfono: +420 235301707
Correo electrónico: info@medsol.cz
Código NUTS: CZ080
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 248 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 3 240 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Odsávačka mateřského mléka

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
DN Formed Brno, s.r.o.
46982604
Hudcova 76a
Brno
612 48
Chequia
Teléfono: +420 532198888
Correo electrónico: dnformed@dnformed.cz
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 298 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 191 199.24 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Ohřev pacienta - aktivní

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polymed medical CZ, a.s.
27529053
Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem
Hradec Králové
503 01
Chequia
Teléfono: +420 495220206
Correo electrónico: obchod@polymed.cz
Código NUTS: CZ052
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 99 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 73 600.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Ohřívač infuzních roztoků

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polymed medical CZ, a.s.
27529053
Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem
Hradec Králové
503 01
Chequia
Teléfono: +420 420495220206
Correo electrónico: obchod@polymed.cz
Código NUTS: CZ052
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 33 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 79 600.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 14
Denominación:

Přístroj EEG

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Alien technik, s.r.o.
25284584
Velký Dřevíč 91
Hronov
549 34
Chequia
Teléfono: +420 491481298
Correo electrónico: trojtl@alien.cz
Código NUTS: CZ052
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 413 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 211 200.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 15
Denominación:

Přístroj elektrochirurgický – plasma/argon

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
DN Formed Brno, s.r.o.
46982604
Brno, Hudcova 76a
Brno
612 48
Chequia
Teléfono: +420 532198888
Correo electrónico: dnformed@dnformed.cz
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 372 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 214 588.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 18
Denominación:

Stůl operační pro traumatologii A, Stůl operační pro chirurgii B, Stůl operační pro chirurgii C

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mediset-Chironax, s.r.o.
48200417
Stradonická 2311/6
České Budějovice 7
370 07
Chequia
Teléfono: +420 777126386
Correo electrónico: p.rataj@mediset.cz
Código NUTS: CZ031
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 231 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 939 500.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 20
Denominación:

Vrtačka kostní – traumatologie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Johnson & Johnson, s.r.o.
41193075
Walterovo náměstí 329/1, Jinonice
Praha 5
158 00
Chequia
Teléfono: +420 227012699
Correo electrónico: info@jnjc.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 207 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 246 264.48 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 21
Denominación:

Zvedák imobilních pacientů

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Audy, s.r.o.
00544426
Živného 1a
Brno
635 00
Chequia
Teléfono: +420 511114910
Correo electrónico: bohdan.vojacek@audy.cz
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 83 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 189 848.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 22
Denominación:

Hypotermický systém

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polymed medical CZ, a.s.
27529053
Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem
Hradec Králové
503 01
Chequia
Teléfono: +420 495220206
Correo electrónico: obchod@polymed.cz
Código NUTS: CZ052
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 372 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 372 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 26
Denominación:

Svítidlo vyšetřovací

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Enus Medical, s.r.o.
25551701
Plkovská 2934/1, Horní Počernice
Praha 9
193 00
Chequia
Teléfono: +420 602452596
Correo electrónico: kazda@enusmedical.cz
Código NUTS: CZ010
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 124 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 39 845.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 27
Denominación:

Rozvěrač pro TEP kyčle

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
One Vision, s.r.o.
29089751
Mánesova 1546/48
Cheb
350 02
Chequia
Teléfono: +420 777265880
Correo electrónico: kuw-cheb@iol.cz
Código NUTS: CZ041
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 364 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 359 528.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 28
Denominación:

Dávkovač lineární

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polymed medical CZ, a.s.
27529053
Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem
Hradec Králové
503 01
Chequia
Código NUTS: CZ052
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 145 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 49 400.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 31
Denominación:

Přístroj pro stimulaci pocení – pilokarpinová iontoforéza

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BioVendor - Laboratorní medicína, a.s.
63471507
Karásek 1767/1, Řečkovice
Brno
621 00
Chequia
Teléfono: +420 606042908
Correo electrónico: brychtova@biovendor.cz
Código NUTS: CZ064
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 66 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 72 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2018