Suministros - 495939-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Países Bajos-Amsterdam: Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos)

2018/S 217-495939

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
12034981
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Países Bajos
Persona de contacto: Aanbestedingsteam Amsterdam
Teléfono: +31 630475883
Correo electrónico: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Dirección del perfil de comprador: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

AI 2018-0175 Realisatie tijdelijke huisvesting AICS2

Número de referencia: AI 2018-0175
II.1.2)Código CPV principal
44000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Realisatie tijdelijke huisvesting AICS2

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 6 500 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
70333000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
Código NUTS: NL329
II.2.4)Descripción del contrato:

De gemeente wenst de school te bouwen met verplaatsbare units, zodat deze in de toekomst ver-plaatst kan worden en voor andere onderwijsdoeleinden kan worden gebruikt. Om deze reden wenst de Gemeente de school te kopen, en niet te huren.

Het doel van deze aanbesteding is om zowel verplaatsbare units te kopen die de gemeente permanent tot haar beschikking heeft om in te zetten als tijdelijke scholen, als op korte termijn een schoolgebouw te realiseren. De gemeente wil d.m.v. een aanbesteding een aannemer vinden die dit kan realiseren.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Plan van Aanpak kwaliteitsonderdeel A – Ruimtelijke uitwerking / Ponderación: 0
Criterio de calidad - Nombre: Plan van Aanpak kwaliteitsonderdeel B: – Verplaatsbaarheid / Ponderación: 0
Criterio de calidad - Nombre: Plan van Aanpak kwaliteitsonderdeel C: – Uitstraling / Ponderación: 0
Criterio de calidad - Nombre: Plan van Aanpak kwaliteitsonderdeel D: – Isolatie / Ponderación: 0
Criterio de calidad - Nombre: Plan van Aanpak kwaliteitsonderdeel E: – Decentrale ventilatie / Ponderación: 0
Precio - Ponderación: 0
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

De gemeente Amsterdam verwacht de tijdelijke school na ca. 6 jaar te verplaatsen naar een andere locatie.

De gemeente Amsterdam is voornemens om ter zijner tijd in overleg te treden met de inschrijver aan wie dit werk (realisatie tijdelijke huisvesting AICS2) is gegund, over de mogelijkheid de begunstigde van dit werk, het verplaatsen van de school te laten uitvoeren.

Het overleg zal dan gevoerd worden over de financiële vergoeding en het tijdsbestek waarin het uitgevoerd moet worden.

Een dergelijk overleg zal verkennend zijn en leidt nimmer tot rechten of plichten tussen partijen.

De gemeente heeft onder alle omstandigheden het recht om de verplaatsing niet aan de begunstigde te gunnen.

Wel heeft de begunstigde bij het winnen van deze aanbesteding, ook het recht gewonnen om het gesprek aan te mogen gaan met de gemeente, voordat andere partijen dit mogen doen.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 115-261251
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

AI 2018-0175 Realisatie tijdelijke huisvesting AICS2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
De Meeuw Oirschot B.V.
17043738
Industrieweg 8
Oirschot
5688 DP
Países Bajos
Teléfono: +31 499572024
Correo electrónico: info@demeeuw.com
Fax: +31 499580562
Código NUTS: NL

Dirección de internet: http://www.demeeuw.com

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 6 500 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Bemiddeling
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Países Bajos
Teléfono: +31 202511111
Correo electrónico: Klachten.IB@amsterdam.nl

Dirección de internet: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Amsterdam
1018 DN
Países Bajos
Teléfono: +31 202511111
Correo electrónico: Klachten.IB@amsterdam.nl

Dirección de internet: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018