Suministros - 495963-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Lubartów: Herramientas manuales diversas

2018/S 217-495963

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Lubartowski
ul. Słowackiego 8
Lubartów
21-100
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Kozak
Teléfono: +48 818552865
Correo electrónico: przetargi@powiatlubartowski.pl
Fax: +48 818543324
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiatlubartowski.pl

Dirección del perfil de comprador: www.powiatlubartowski.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wyposażenia pracowni Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejski...

Número de referencia: IRE.272.39.2018
II.1.2)Código CPV principal
44512000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wyposażenia pracowni Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

2.2. Szczegółowy zakres dostawy dotyczy: Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik, przyrządy pomiarowe. Maszyny i urządzenia, narzędzia i akcesoria budowlane.

2.3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.4. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części.

1) część 1 Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik,

2) część 2 Przyrządy pomiarowe 1,

3) część 3 Przyrządy pomiarowe 2,

4) część 4 Maszyny i urządzenia,

5) część 5 Na...

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 193 948.19 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32324300
32324400
32324600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie ul. 1-go Maja 82 21-100 Lubartów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej 6 zestawów

2. Odbiornik TV wypełnić 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

II.2.14)Información adicional

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przyrządy pomiarowe 1

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38410000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie ul. 1-go Maja 82 21-100 Lubartów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Suwmiarka uniwersalna 1 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 40 szt.

2. Mikrometr do pomiarów 1 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 40 szt.

3. Kątomierz 1 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 20 szt.

4. Promieniomierz 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

5. Szczelinomierz 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

6. Sprawdzian dwugraniczny tłoczkowy 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

7. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

8. Czujnik zegarowy 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

9. Głębokościomierz mikrometryczny 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

10. Średnicówka mikrometryczna 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

11. Średnicówka czujnikowa 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

12. Płyta pomiarowa żeliwna wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 szt.

13. Płytki wzorcowe – komplet mały 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 kpl.

14. Płytki wzorcowe – komplet duży 1 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 kpl.

15. Suwmiarka uniwersalna 2 (rożne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 70 szt.

16. Mikrometr do pomiarów 2(różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 40 szt.

17. Kątomierz 2 (rożne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 20 szt.

18. Kątownik wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

19. Promieniomierz 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

20. Szczelinomierz 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

21. Sprawdzian dwugraniczny tłoczkowy 2 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 30 szt.

22. Sprawdzian dwugraniczny szczękowy (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

23. Sprawdzian grzebieniowy do gwintów 2 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 20 szt.

24. Czujnik zegarowy 2 (różne rodzaje) wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

25. Głębokościomierz mikrometryczny 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 2 szt.

26. Średnicówka mikrometryczna 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 2 szt.

27. Średnicówka czujnikowa 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 5 szt.

28. Płytki wzorcowe – komplet mały 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 kpl.

29. Płytki wzorcowe – komplet duży 2 wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 1 kpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

II.2.14)Información adicional

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przyrządy pomiarowe 2

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie ul. 1-go Maja 82 21-100 Lubartów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Stożek pomiarowy wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 3 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

II.2.14)Información adicional

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Maszyny i urządzenia

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42636000
43414000
42652000
43830000
42900000
42623000
43812000
38410000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie ul. 1-go Maja 82 21-100 Lubartów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Imadło ślusarskie wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 10 szt.

2. Prasa ręczna 1 szt.

3. Szlifierka 1 szt.

4. Wiertarka 9 szt.

5. Betoniarka wolnospadowa 1 szt.

6. Dalmierz laserowy 1 3 szt.

7. Laserowy przyrząd traserski 1 3 szt.

8. Spawarka elektryczna inwertorowa 1 szt.

9. Zgrzewarka punktowa 1 szt.

10. Wibrator wgłębny buławowy 1 szt.

11. Wibrator powierzchniowy 1 szt.

12. Prościarka mechaniczna o napędzie ręcznym 1 szt.

13.

Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka 3 szt.

14. Mieszarka do zapraw betonowych 3 szt.

15. Nożyce dźwigniowe do cięcia prętów 3 szt.

16. Giętarka ręczna do prętów 3 szt.

17. Szlifierka ręczna z regulacją obrotów 3 szt.

18. Laserowy przyrząd traserski 2 3 szt.

19. Dalmierz laserowy 2 3 szt.

20. Frezarka do drewna górnowrzecionowa 2 szt.

21. Pilarka elektryczna tarczowa stołowa 1 szt.

22. Pilarka elektryczna tarczowa ukosowa 1 szt.

23. Strug do drewna hebel grubościówka 3 szt.

24. Pilarka elektryczna tarczowa ręczna 3 szt.

25. Wiertarka sieciowa z udarem 3 szt.

26. Szlifierka kątowa 3 szt.

27. Piła tarczowa do metalu 1 szt.

28. Lutownica 5 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

II.2.14)Información adicional

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Narzędzia i akcesoria budowlane

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44212310
43830000
42900000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie ul. 1-go Maja 82 21-100 Lubartów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Rusztowanie stolikowe wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 3 kpl.

2. Taczka na kole gumowym wypełnić opis (na przykład nazwa, symbol numer katalogowy) 3 szt.

3. Komplet poziomic 9 kpl.

4. Kielnie (różne rodzaje) 3 kpl.

5. Packi (różne rodzaje) 3 kpl.

6. Szpachelki (różne rodzaje) 3 kpl.

7. Pojemniki na zaprawę (różne rodzaje) 3 kpl.

8. Wiadra budowlane (różne rodzaje) 9 kpl.

9. Łata aluminiowa (różne rodzaje) 3 kpl.

10. Piła ręczna (różne rodzaje) 9 szt.

11. Przymiar (różne rodzaje) 9 szt.

12. Młotek murarski 9 szt.

13. Przymiar kątowy do cięcia bloczków 3 szt.

14. Warstwomierz stalowy narożny 3 szt.

15. Nożyce do cięcia narożników 9 szt.

16. Wałek do fakturowania tynków 3 szt.

17. Pion murarski 3 szt.

18. Sznur traserski 3 szt.

19. Kątownik murarski 9 szt.

20. Łopata 9 szt.

21. Przedłużacz elektryczny (różne rodzaje) 9 szt.

22. Obcążki do wiązania zbrojeń 10 szt.

23. Klucze zbrojarskie (różne rodzaje) 10 szt.

24. Nożyce ręczne do cięcia stali 3 szt.

25. Młotek ślusarski (różne rodzaje) 3 kpl.

26. Wyciągarka ręczna korbowa 1 szt.

27. Dłuto stolarskie (różne rodzaje) 3 kpl.

28. Piła stolarska ręczna (różne rodzaje) 3 szt.

29. Młotek stolarski (różne rodzaje) 3 szt.

30. Siekiera stolarska (różne rodzaje) 4 szt.

31. Strug gładzik ręczny 3 szt.

32. Tarnik do drewna 10 szt.

33. Wiertła do drewna (różne rodzaje) 3 kpl.

34. Pilnik do metalu 30 szt.

35. Zestaw kluczy płaskooczkowych 3 kpl.

36. Wiertła do betonu (różne rodzaje) 3 kpl.

37. Wiertła do metalu (różne rodzaje) 6 kpl.

38. Tarcze do metalu 125 100 szt.

39. Tarcze do betonu (różne rodzaje) 8 szt.

40. Wkrętaki (różne rodzaje) 6 kpl.

41. Przedłużacz 6 szt.

42. Zestaw narzędzi monterskich 1 1 kpl.

43. Zestaw narzynek i gwintowników 10 kpl.

44. Zestaw narzędzi monterskich 2 10 kpl.

45. Zestaw narzędzi ślusarskich 10 kpl.

46. Zestaw wierteł do metalu (podstawowy) 10 kpl.

47. Zestaw wierteł do metalu (profesjonalny) 5 kpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer projektu: RPLU.12.04.00-06-0003/17

II.2.14)Información adicional

„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 162-370033
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Stanowisko instalacji i uruchamiania telewizji naziemnej i odbiornik

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Przyrządy pomiarowe 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BALT SYSTEM Karolina Bodnar
Gdańsk
80-175
Polonia
Código NUTS: PL63
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 64 317.48 PLN
Oferta más baja: 41 922.10 PLN / Oferta más elevada: 76 523.96 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Przyrządy pomiarowe 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BALT SYSTEM Karolina Bodnar
Gdańsk
80-175
Polonia
Código NUTS: PL63
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 300.00 PLN
Oferta más baja: 8 487.00 PLN / Oferta más elevada: 9 510.00 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Maszyny i urządzenia

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Narzędzia i akcesoria budowlane

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

5.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ, tj.:

5.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.3.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

5.3.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

— sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

5.3.4 dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

19.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018