Suministros - 495975-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Reactivos químicos

2018/S 217-495975

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Teléfono: +48 322083547
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sum.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.sum.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników chemicznych i diagnostycznych na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Número de referencia: RZP/PN/7-2/18
II.1.2)Código CPV principal
33696300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i diagnostycznych na potrzeby Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 – Odczynniki chemiczne

Pakiet nr 2 – Odczynniki chemiczne wg katalogu Alfa Aesar lub równoważne

Pakiet nr 3 – Odczynniki chemiczne wg katalogu Creative Diagnostic lub równoważne

Pakiet nr 4 – Szybki test ureazowy do oznaczania Helikobacter pyroli w wycinkach śluzówki żołądka (mokry)

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1-2.4 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 16 058.62 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki chemiczne

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia zawarte w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji dostawy (max 30 dni kalendarzowych) / Ponderación: 20 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji (max 14 dni roboczych) / Ponderación: 20 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki chemiczne wg katalogu Alfa Aesar lub równowazne

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia zawarte w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji dostawy (max 30 dni kalendarzowych) / Ponderación: 20 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji (max 14 dni roboczych) / Ponderación: 20 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki chemiczne wg katalogu Creative Diagnostic lub równoważne

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia zawarte w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji dostawy (max 30 dni kalendarzowych) / Ponderación: 20 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji (max 14 dni roboczych) / Ponderación: 20 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Szybki test ureazowy do oznaczania Helikobacter pyroli w wycinkach śluzówki żołądka (mokry)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia zawarte w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji dostawy (max 30 dni kalendarzowych) / Ponderación: 20 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin rozpatrzenia reklamacji (max 14 dni roboczych) / Ponderación: 20 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 158-361663
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Odczynniki chemiczne

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Odczynniki chemiczne wg katalogu Alfa Aesar lub równoważne

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Odczynniki chemiczne wg katalogu Creative Diagnostic lub równoważne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BIOLIM Paulina Lemańczyk
ul. Abrahama 68/4
Gdynia
81-393
Polonia
Código NUTS: PL633
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 7 305.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Szybki test ureazowy do oznaczania Helikobacter pyroli w wycinkach śluzówki żołądka (mokry)

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Postępowanie w zakresie pakietu nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018