Suministros - 496094-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Karlovy Vary: Equipamiento médico

2018/S 217-496094

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
26365804
Bezručova 1190/19
Karlovy Vary
360 01
Chequia
Persona de contacto: Ivana Barnoky
Teléfono: +420 354225119
Correo electrónico: ivana.barnoky@kkn.cz
Código NUTS: CZ041

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kkn.cz

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: akciová společnost založená a vlastněná Karlovarským krajem
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 32

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 9ks EKG, určených pro standardní lůžková oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Chebu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 399 150.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
33121500
33123200
33123230
33124100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Místem plnění zakázky je nemocnice v Karlových Varech, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary a nemocnice v Chebu, K nemocnici 17, 350 02 Cheb.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 9ks EKG, určených pro standardní lůžková oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Chebu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci 31. výzvy

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 134-304999
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 32

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LHL s.r.o.
27301800
Lipová 17/18
Ústí nad Labem
400 10
Chequia
Código NUTS: CZ042
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 405 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 399 150.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018