Suministros - 496105-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Suecia-Uddevalla: Distribuidores de bebidas

2018/S 217-496105

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uddevalla kommun
212000-1397
Varvsvägen 1
Uddevalla
451 81
Suecia
Persona de contacto: Monica Hermansson
Correo electrónico: monica.hermansson@uddevalla.se
Código NUTS: SE232

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uddevalla.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kaffemaskiner

Número de referencia: KS 2018-00508
II.1.2)Código CPV principal
42968100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Upphandling av kaffemaskiner inklusive tillbehör (kaffe, te, choklad) samt service.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15860000
15861000
39711310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE232
II.2.4)Descripción del contrato:

Upphandling av kaffemaskiner inklusive tillbehör (kaffe, te, choklad) samt service. Upphandlingens syfte är att få till stånd ett ramavtal med en leverantör. Uddevalla kommun uppskattar att värdet för denna upphandling är ca 2 100 000 SEK per år.

Antalet kaffemaskiner är för närvarande ca 65 stycken vilka är placerade på ca 55 enheter. Maskinerna har hyresavtal och ca 2/3 av kontrakten kommer att löpa ut inom det närmaste halvåret och de resterande avtalen succesivt under 2019-2021.

Eftersom dryckernas smak är viktig kommer bedömningar från en referensgrupp att ingå i anbudsutvärderingen. En del i utvärderingen består därför i att på plats i kommunen genomföra en anonym provsmakning av anbudsgivarnas sortiment och kaffemaskiner.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 159-364086
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Motivering för avbrytande

Uddevalla kommun har gått igenom upphandlingsdokument och utvärdering och konstaterat att en leverantör har kvalificerats på felaktig grund. Kommunen avbryter därför upphandlingen.

Felaktigheter i upphandlingsdokumentet. Tvetydiga formuleringar i "Ekonomisk ställning".

Visma annons: https://opic.com/id/afupwzepqw

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten
Göteborg
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018