Suministros - 496177-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Tuberías de distribución y sus accesorios

2018/S 217-496177

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-450260)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
Warszawa
02-566
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Pyk, Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Teléfono: +48 225688473
Correo electrónico: vew.zakupy@veolia.com
Fax: +48 225688475
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.energiadlawarszawy.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mieszka I 7- Postępowanie nr 18/195/PN/D.

Número de referencia: 18/195/PN/D
II.1.2)Código CPV principal
44163160
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mieszka I 7.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450260

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.1)
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków s.c.: Przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Mieszka I 7- Postępowanie nr 18/195/PN/D.

Léase:

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mieszka I 7- Postępowanie nr 18/195/PN/D.

Número de apartado: II.1.4)
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Mieszka I 7.

Léase:

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mieszka I 7.

Número de apartado: II.2.4)
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Zakup materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Mieszka I 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru umowy (część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (Część III SIWZ).

Léase:

Dostawa rur i elementów preizolowanych z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mieszka I 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru umowy (część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (Część III SIWZ).

Número de apartado: II.2.14)
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonawca zobowiązany jest na cały okres związania ofertą do wniesienia wadium w wysokości 600,00 PLN. Szczegóły dotyczące wadium są określone w Części I SIWZ.

Léase:

Zamówienie wykonywane jest ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej. Wykonawca zobowiązany jest na cały okres związania ofertą do wniesienia wadium w wysokości 600,00 PLN. Szczegóły dotyczące wadium są określone w Części I SIWZ.

VII.2)Otras informaciones adicionales: