Suministros - 496179-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo de red

2018/S 217-496179

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 186-419585)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
141032404
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polonia
Persona de contacto: Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych
Correo electrónico: przetargi@ncbr.gov.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ncbr.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Número de referencia: 34/18/PN
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej zarządzalnej oraz oprogramowania do zarządzania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Poniżej przedmiot zamówienia, którego realizację gwarantuje Zamawiający:

1) Przełącznik sieciowy rdzeniowy zarządzalny 10 Gb (zwana dalej Sprzętem) – 2 szt;

2) przełącznik sieciowy dystrybucyjny zarządzalny10Gb (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt;

3) przełącznik sieciowy dostępowy zarządzalny 1Gb (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;

4) punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 35 szt;

5) wyniesiony punkt dostępowy sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 10 szt;

6) kontroler sieci WLAN (zwany dalej Sprzętem) – 2 szt;

7) oprogramowanie zarządzające sieciami WLAN i LAN (zwane dalej Oprogramowaniem lub Licencją) – 1 szt.

8) System kontroli dostępu do sieci LAN oraz WLAN – 1 szt.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 186-419585

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 07/10/2018
Léase:
Fecha: 24/01/2019
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 09/11/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 14:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: