Suministros - 496186-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Aparatos y material para radioterapia

2018/S 217-496186

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 196-442835)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Polonia
Persona de contacto: Konrad Piotrowski
Teléfono: +48 895398297
Correo electrónico: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.poliklinika.net

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja systemu trójwymiarowego obrazowania i weryfikacji pozycji pacjenta

Número de referencia: ZPZ-43/09/18
II.1.2)Código CPV principal
33151000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, instalacja nowego optycznego systemu obrazowania (weryfikacji) pozycji pacjenta dla dwóch posiadanych akceleratorów liniowych (Varian TrueBeam, Varian VitalBeam) oraz tomografu komputerowego Siemens Somatom Sensation Open, w skład którego wchodzi zestaw 3 kamer obserwujących ciało pacjenta na akceleratorach oraz jednej kamery na tomografie komputerowym, wraz z dedykowanymi komputerami sterującymi, oprogramowaniem i wspólną dla wszystkich lokalizacji systemu bazą danych pacjentów.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz parametrów technicznych oraz Załącznik nr 5 i 8 - Wzory umów

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 196-442835

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, instalacja nowego optycznego systemu obrazowania (weryfikacji) pozycji pacjenta dla 2 posiadanych akceleratorów liniowych (Varian TrueBeam, Varian VitalBeam) oraz tomografu komputerowego Siemens Somatom Sensation Open, w skład którego wchodzi zestaw 3 kamer obserwujących ciało pacjenta na akceleratorach oraz jednej kamery na tomografie komputerowym, wraz z dedykowanymi komputerami sterującymi, oprogramowaniem i wspólną dla wszystkich lokalizacji systemu bazą danych pacjentów.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz parametrów technicznych oraz Załącznik nr 5 i 8 - Wzory umów

Léase:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, instalacja nowego optycznego systemu obrazowania (weryfikacji) pozycji pacjenta dla 2 posiadanych akceleratorów liniowych oraz tomografu komputerowego Siemens Somatom Sensation Open, w skład którego wchodzi zestaw 3 kamer obserwujących ciało pacjenta na akceleratorach oraz jednej kamery na tomografie komputerowym, wraz z dedykowanymi komputerami sterującymi, oprogramowaniem i wspólną dla wszystkich lokalizacji systemu bazą danych pacjentów.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz parametrów technicznych oraz Załącznik nr 5 i 8 - Wzory umów

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 21/01/2019
Léase:
Fecha: 24/01/2019
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:10
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 10:10
VII.2)Otras informaciones adicionales: