Suministros - 496189-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo y material informático

2018/S 217-496189

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 203-461598)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polonia
Persona de contacto: Paulina Chudzicka
Teléfono: +48 225520831
Correo electrónico: paulina@adm.uw.edu.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uw.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: http://dzp.uw.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 8

Número de referencia: DZP-361-132/2018
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się na terenie Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Techniczna, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.uw.edu.pl.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 203-461598

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3)
Localización del texto que se va a modificar: Komunikacja
En lugar de:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dzp.uw.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Léase:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://miniportal.uzp.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert; Miejsce:
En lugar de:

Uniwersytet Warszawski Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 32, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Léase:

Uniwersytet Warszawski Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 32, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 27/11/2018
Léase:
Fecha: 06/12/2018
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 27/11/2018
Léase:
Fecha: 06/12/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/