Suministros - 496305-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Equipo y material informático

2018/S 217-496305

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 200-454068)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
Łódź
90-368
Polonia
Persona de contacto: Mirosław Garbowski
Teléfono: +48 426649100
Correo electrónico: zamowienia@lsi.net.pl
Fax: +48 426649102
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.lsi.net.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług informatycznych na potrzeby ŁSI Sp. z o.o.

Número de referencia: BZU.MG.2291-35/18
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Postępowanie prowadzone jest pn: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wykonanie usług informatycznych na potrzeby ŁSI Sp. z o.o.”

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Szczegółowy podział zamówienia na części oraz zakres każdej z części został wskazany w Rozdziale 3 SIWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1: 5 000 PLN, Część 2: 30 000 PLN, Część 3: 10 000 PLN. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określone są w Rozdziale 10 SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-454068

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 30/11/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 04/12/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 30/11/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 04/12/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: