Suministros - 496310-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Productos alimenticios diversos

2018/S 217-496310

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-450560)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie
Łukowska 25
Warszawa
04-133
Polonia
Persona de contacto: Barbara Szczęsna
Teléfono: +48 228496013
Correo electrónico: b.szczesna@zpow3.waw.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://zpow3.bip.um.warszawa.pl/default.htm

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie

Número de referencia: ADM-271/2/1/18
II.1.2)Código CPV principal
15800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie, w podziale na 88 części - wg opisu danych części zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części przez każdego Wykonawcę tj. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na daną wybraną część.

3. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe będące przedmiotem zamówienia sukcesywnie. Termin, miejsce i wielkość dostaw każdorazowo będą określane telefonicznie, w zależności od zapotrzebowania.

4. Dostawa będzie następowała do następujących placówek na terenie Warszawy - wg opisu danych części zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450560

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 08:15
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 08:15
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 08:20
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: