Suministros - 498831-2020

21/10/2020    S205

Polonia-Gdansk: Ordenadores portátiles

2020/S 205-498831

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-449250)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Gdański
Dirección postal: ul. Jana Bażyńskiego 8
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-309
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Rola, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 112 I piętro
Correo electrónico: ewa.rola@ug.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ug.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Número de referencia: J711.291.1.107.2020.ER
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego, zwanego dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, 81-378 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46, p. 456.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/10/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-449250

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 28/12/2020
Léase:
Fecha: 03/01/2021
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

16.10.2020 Zamawiający zmodyfikował SIWZ i załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Dokumenty po modyfikacji z 16.10.2020 są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.