Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 499356-2019

23/10/2019    S205

Hrvatska-Zagreb: Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili intranet

2019/S 205-499356

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 192-465724)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Nacionalni registracijski broj: 22874515170
Poštanska adresa: Prisavlje 14
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@mmpi.hr
Telefon: +385 16169077
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mmpi.hr
Adresa profila kupca: www.mmpi.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga izrade sustava upravljanja plovnim putovima u Republici Hrvatskoj (WAMS)

Referentni broj: 39-19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72421000 Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili intranet
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Sukladno točki 6. Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/10/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 192-465724

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 29/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 29/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: