Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 502204-2019

24/10/2019    S206

Lietuva-Vilnius: Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

2019/S 206-502204

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Nacionalinė teismų administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188724424
Adresas: L. Sapiegos g. 15
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-10312
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Vita Puisiene
El. paštas: vita.puisiene@teismai.lt
Telefonas: +370 52514296
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://teismai.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6592
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=482583
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=482583&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Hewlett-Packard duomenų saugyklos HP 3PAR aparatinės įrangos gamintojo pogarantinės priežiūros paslaugos

Nuorodos numeris: 2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Hewlett-Packard duomenų saugyklos HP 3PAR aparatinės įrangos gamintojo pogarantinės priežiūros paslaugos.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Hewlett-Packard duomenų saugyklos HP 3PAR aparatinės įrangos gamintojo pogarantinės priežiūros paslaugos iki 30.6.2021.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/06/2021
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjas privalo atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, taip pat kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose. Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kad jis tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikosi reikalaujamų kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Atskirą EBVPD pildo:

1) tiekėjas;

2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

3) kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1) jei šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų sutartyje nustatytais terminais, kita šalis turi teisę be atskiro rašytinio įspėjimo ir neribodama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius, juos skaičiuojant nuo bendros sutarties kainos, už kiekvieną uždelstą dieną;

2) jei paslaugų teikėjas netinkamai, nekokybiškai, ne pagal sutarties ir (arba) jos priedų reikalavimus vykdo prievoles pagal sutartį, išskyrus 1 punkte numatytą atvejį, paslaugų gavėjas turi teisę reikalauti sumokėti, o paslaugų teikėjas, gavęs paslaugų gavėjo reikalavimą raštu, privalo sumokėti 10 (dešimties) proc. nuo sutarties kainos dydžio baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/11/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 22/01/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/11/2019
Vietos laikas: 09:45
Vieta:

L. Sapiegos g. 15, Vilnius, 203 kabinetas, Nacionalinė teismų administracija.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra atliekama tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Administracija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CPV IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti teikėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/10/2019