El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 511623-2019

29/10/2019    S209

Hungría-Szombathely: Otras fuentes de aprovisionamiento y distribución de energía

2019/S 209-511623

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 182-443549)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Número de identificación fiscal: EKRSZ_20033877
Dirección postal: Markusovszky Lajos utca 5.
Localidad: Szombathely
Código NUTS: HU222 Vas
Código postal: 9700
País: Hungría
Persona de contacto: Csuka Lajosné
Correo electrónico: titkarsag@markusovszky.hu
Teléfono: +36 94515501
Fax: +36 94327873
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.markusovszky.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hőenergia-szolgáltatás beszerzése

Número de referencia: EKR000854782019
II.1.2)Código CPV principal
65400000 Otras fuentes de aprovisionamiento y distribución de energía
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében energiahatékonyságot növelő beruházással, üzemeltetéssel, karbantartással, hibaelhárítással és az energiamenedzsment rendszer kiépítésével, működtetésével.

Hőenergia szolgáltatási (fűtés, használati-melegvíz [továbbiakban: HMV], gőz) és ahhoz kapcsolódó gépészeti rendszerek üzemeltetési karbantartási, javítási és hibaelhárítási szerződés.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 182-443549

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 29/10/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/11/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

1. AK a Kbt. 57.§ (1)bek szerint KDt készít a jelen közb-hez kapcs. AK a KD az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé

2. Hp: Kbt. 71. §.

3. II.1.6) A közbeszerzésben részajánlattételi lehetőség biztosításával olyan kötelezettségvállalás keletkezne az Ajánlatkérőnél (beruházás), mely ellehetetlenítené működését. AK nem biztosít részajánlattételi lehetőséget tekintettel arra, hogy a közb részekre bontása műszaki, gazd-i és szerz-es konstrukciót tekintve (az üzembiztonság megteremtéséhez szükséges hőenergia termelő- és ellátó berendezések energia-megtakarítást nyújtó fejlesztéseinek költségét) a RJ (szerz-ben: ESZ) a garantált energia megtakarításból fedezi, aki üzemelteti, karbantartja és hőenergiát szolgáltat az általa beépített berendezésekkel, garanciát vállalva az üzembiztonságra és az energia megtakarításra) ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető.

4. A kieg táj nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) és (7) a dokumentációban foglaltak az irányadók. AK helyszíni bejárást tart:Időpont: 1.10.2019 11:00, Találkozó: Oktatókórház épület főbejárat

5. Részvételi jelentkezésnek Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott részvételi jelentkezésnek jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell lennie.

6. RJ az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni:

a)Felolvasólapot

b)Kbt.66.§(2)bek szerinti,

c)Kbt.62.§(1)k) kb) bek,

d)Kbt.62.§(1) k) kc) szerinti nyil,

e) vált. bej. nyil;

f) ESPD;

g) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil.

7. RJnek,valamennyi közös RJnek részvételi jelentkezésében be kell nyújtania: - Kbt. 66§(6) 67.§(1),(3) és (4), 65.§(7),134.§(5) szerinti nyil-okat, (Kbt.66. § (6) és 65. § (7) bek esetében nemleges tartalmú nyil benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt.65.§ (7) alapján.

8. A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a (közös) RJ illetőleg a jelentkezésben nyil-ot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:-az részvételi jelentkezésben bármilyen nyil-ot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, -a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

9. Minősített ATk: Kr.30.§(4) bek alapján, AF III.1.2)-III.1.3).

10.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

11.Amennyiben a RJ más RJ-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyil-ot a KDban meghat tartalommal. AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

12.Az ajánlatban vmennyi dok-ot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil-okat, iratokat, ig-okat is.

13.További kérdések: 2015. évi CXLIII. törvény előírásai és 424/2017.(XII.19.) Kr. FAKSZ Dr.Turi Ákos 00416 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 29.10.2019 12:00.

Léase:

1. AK a Kbt. 57.§ (1)bek szerint KDt készít a jelen közb-hez kapcs. AK a KD az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé

2. Hp: Kbt. 71. §.

3. II.1.6) A közbeszerzésben részajánlattételi lehetőség biztosításával olyan kötelezettségvállalás keletkezne az Ajánlatkérőnél (beruházás), mely ellehetetlenítené működését.AK nem biztosít részajánlattételi lehetőséget tekintettel arra, hogy a közb részekre bontása műszaki, gazd-i és szerz-es konstrukciót tekintve (az üzembiztonság megteremtéséhez szükséges hőenergia termelő- és ellátó berendezések energia-megtakarítást nyújtó fejlesztéseinek költségét) a RJ (szerz-ben: ESZ) a garantált energia megtakarításból fedezi, aki üzemelteti, karbantartja és hőenergiát szolgáltat az általa beépített berendezésekkel, garanciát vállalva az üzembiztonságra és az energia megtakarításra) ésszerűség követelményével nem összeegyeztethető.

4. A kieg táj nyújtására a Kbt. 56.§ (1)-(5) és (7) a dokumentációban foglaltak az irányadók. AK helyszíni bejárást tart:Időpont: 1.10.2019 11:00, Találkozó: Oktatókórház épület főbejárat

5. Részvételi jelentkezésnek Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott részvételi jelentkezésnek jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.

6. RJ az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni:

a)Felolvasólapot

b)Kbt.66.§(2)bek szerinti,

c)Kbt.62.§(1)k) kb) bek,

d)Kbt.62.§(1) k) kc) szerinti nyil,

e) vált. bej. nyil;

f) ESPD;

g) Kbt. 67.§(4)bek szerinti nyil.

7. RJnek,valamennyi közös RJnek részvételi jelentkezésében be kell nyújtania: - Kbt. 66§(6) 67.§(1),(3) és (4), 65.§(7),134.§(5) szerinti nyil-okat, (Kbt.66. § (6) és 65. § (7) bek esetében nemleges tartalmú nyil benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt.65.§ (7) alapján.

8. A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a (közös) RJ illetőleg a jelentkezésben nyil-ot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:-az részvételi jelentkezésben bármilyen nyil-ot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9.§(1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, -a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

9. Minősített ATk: Kr.30.§(4) bek alapján, AF III.1.2)-III.1.3)

10. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

11. Amennyiben a RJ más RJ-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyil-ot a KDban meghat tartalommal. AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

12. Az ajánlatban vmennyi dok-ot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil-okat, iratokat, ig-okat is.

13. További kérdések: 2015. évi CXLIII. törvény előírásai és 424/2017.(XII.19.) Kr. FAKSZ Dr.Turi Ákos 00416 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 15.11.2019 12:00.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak módosítása szükséges, valamint a Részvételi felhívás IV.2.2) pontjában meghatározott részvételi határidőre – mely 29.10.2019 napja 10.00 órában került meghatározásra – a részvételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.