Suministros - 521779-2020

02/11/2020    S213

Polonia-Bydgoszcz: Herramientas

2020/S 213-521779

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 187-449149)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: al. Adama Mickiewicza 15
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-017
País: Polonia
Persona de contacto: Mirosław Kwiatkowski
Correo electrónico: miroslaw.kwiatkowski@wody.gov.pl
Teléfono: +48 523565750
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://kzgw.gov.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP

Número de referencia: BD.ROZ.2810.48.2020
II.1.2)Código CPV principal
44510000 Herramientas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3.1 i 3.2 do SIWZ.

4.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.1. Zamówienie składa się z następujących części:

— część nr 1 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Pile,

— część nr 2 – zakup narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami niezbędnego do realizacji zadań statutowych PGW WP – Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

4.2.2. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

4.2.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/10/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 187-449149

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 04/11/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 04/11/2020
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: