Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 528450-2019

07/11/2019    S215

Suecia-Västerås: Paquetes de software de creación de documentos, dibujo, tratamiento de imágenes, planificación y productividad

2019/S 215-528450

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 213-522842)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Västerås kommun
Número de identificación fiscal: 212000-2080
Dirección postal: Stadshuset, rum C 122
Localidad: Västerås
Código NUTS: SE SVERIGE
Código postal: 721 29
País: Suecia
Correo electrónico: daniel.bergman@vasteras.se
Teléfono: +46 721-429060
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://vasteras.se

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IT-stöd för schema- och bemanningsplanering

Número de referencia: KS 2019/01138-2.6.1
II.1.2)Código CPV principal
48300000 Paquetes de software de creación de documentos, dibujo, tratamiento de imágenes, planificación y productividad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Västerås stad använder idag flera system för schema- och bemanningsprocessen. Ändrade förutsättningar och ökade krav medför mer manuell och administrativ hantering som tar tid från andra nyckeluppgifter. Västerås stads målsättning är att ha en lösning som stödjer hela processen för schema- och bemanningsplanering i det dagliga arbetet med planering, hantera variationer i daglig bemanning och uppföljning. För att effektivt kunna optimera våra begränsade personalresurser behöver vi en leverantör som ständigt utvecklar och effektiviserar processerna i systemet, på sikt även med hjälp av automatisering. Lösningen ska även ha stöd för påverkansfaktorer som ändrad tjänstgöringsgrad och heltid som norm samt vara flexibelt och följsamt mot framtida krav och behov.Viktigt är också uppföljning för verksamheten i systemet men också strategiskt i stadens analysverktyg.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 213-522842

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Datum
En lugar de:
Fecha: 29/11/2019
Léase:
Fecha: 01/12/2019
VII.2)Otras informaciones adicionales: