Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 528560-2019

07/11/2019    S215

Sverige-Kristianstad: Förmedling av vårdpersonal

2019/S 215-528560

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Skåne, Koncerninköp
Nationellt registreringsnummer: 232100-0255
Ort: Kristianstad
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Helena Thunblad
E-post: Helena.Thunblad@skane.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.skane.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbspniyio&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbspniyio&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanning av legitimerad sjukvårdspersonal

Referensnummer: 2019-O000498
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79624000 Förmedling av vårdpersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bemanning av legitimerad sjukvårdspersonal till Region Skåne för att säkra behovet vid bristsituationer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79625000 Förmedling av läkare
85120000 Läkarvård och tillhörande tjänster
85141200 Sjukskötersketjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bemanning av legitimerad sjukvårdspersonal till Region Skåne för att säkra behovet vid bristsituationer.

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2022
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 09/12/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/11/2019