Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 532597-2019

11/11/2019    S217

Países Bajos-Amersfoort: Equipo relacionado con la informática

2019/S 217-532597

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 200-485518)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gemeente Amersfoort
Número de identificación fiscal: 451541026
Dirección postal: Stadhuisplein 1
Localidad: Amersfoort
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 3811 LM
País: Países Bajos
Persona de contacto: Simone Bitterling
Correo electrónico: inkoopcm@amersfoort.nl
Teléfono: +31 334695111
Fax: +31 334695468
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.amersfoort.nl
Dirección del perfil de comprador: http://www.amersfoort.nl/aanbestedingen

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Storage en compute inclusief implementatie en onderhoud

Número de referencia: 49503
II.1.2)Código CPV principal
30230000 Equipo relacionado con la informática
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De gemeente Amersfoort staat aan de vooravond van de vervanging van haar systeem voor dataopslag (storage) en een groot deel van serveromgeving (compute) ofwel de storage en compute infrastructuur (S&C-infra). De scope van de aanbesteding richt zich primair op de volgende onderdelen:

— het leveren van een on-premise storage en compute infrastructuur (S&C-infra) met een capaciteit voor 500 Virtuele Machines en 100TB opslag, inclusief onderhoud,

— het leveren van backup als ‘clouddienst’ (BaaS),

— het ontwerpen en inrichten van de gehele omgeving,

— het implementeren inclusief de volledige transitie,

— het uitvoeren van het technisch beheer.

Het technisch beheer behelst de totale S&C-infra tot en met de hypervisor. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor het beheer vanaf de individuele VM’s (en alles daarboven).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 200-485518

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Aanvullende CPV-code(s)
En lugar de:
72510000 Servicios de gestión relacionados con la informática
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
Léase:
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72510000 Servicios de gestión relacionados con la informática
Número de apartado: II.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
En lugar de:

Aanvang: 1.3.2020

Einde: 28.2.2025

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Verlenging is mogelijk met 2 maal 1 jaar.

Léase:

Aanvang: 1.4.2020

Einde: 31.3.2025

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Verlenging is mogelijk met 2 maal 1 jaar.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 11/11/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.3)
Localización del texto que se va a modificar: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
En lugar de:
Fecha: 25/11/2019
Léase:
Fecha: 07/01/2020
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Deze rectificatie vloeit voort uit de gestelde vragen die in een nota van inlichtingen worden beantwoord. De planning is herzien, en een aantal teksten in de aankondiging zijn in lijn gebracht met de selectieleidraad.