Servicios - 538287-2019

13/11/2019    S219

Sverige-Halmstad: Förmedling av vårdpersonal

2019/S 219-538287

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 213-523132)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Halland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0115
Postadress: Box 517
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 301 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Helena Lavott
E-post: helena.lavott@regionhalland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionhalland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster sjukvård samt specialistläkare inom internmedicin

Referensnummer: DNRGS190106
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79624000 Förmedling av vårdpersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser Specialistläkare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/11/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 213-523132

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 01/12/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 02/12/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 02/12/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/12/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: