Suministros - 540769-2018

08/12/2018    S237    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Hillerød: Diverse medicinske apparater og produkter

2018/S 237-540769

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Kristian Holck
E-mail: anders.kristian.holck@regionh.dk
Telefon: +45 038665805

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226579&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=226579&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af varmetæpper og varmeblæsere

Sagsnr.: 16032146
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33190000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af varmetæpper og varmeblæsere under en samlet aftale, opdelt i 2 delkontrakter for henholdsvis: a) varmeblæsere og

b) varmetæpper.

Det er hensigten at indgå aftale med 1 og samme leverandør for begge delkontrakter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33190000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

3400 Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af varmetæpper og varmeblæsere under en samlet aftale, opdelt i 2 delkontrakter for henholdsvis: a) varmeblæsere og

b) varmetæpper.

Det er hensigten at indgå aftale med 1 og samme leverandør for begge delkontrakter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Hygiejne / Vægtning: 2,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Støj / Vægtning: 12,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet varmetæpper / Vægtning: 22,5
Kvalitetskriterium - Navn: Emballage / Vægtning: 2,5 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Køber har ret til at forlænge Kontrakt del A så længe der er fungerende varmeblæsere hos køber leveret under kontrakt del B: Varmeblæsere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter optioner på:

— Køb af yderligere varmeblæsere,

— Køb af varmeblæsere til ombytningspris ved nedbrug efter afhjælpningsperiode,

— køb af reservedele,

— Forebyggende vedligehold og fuldt dækkende service.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, B, 6) Finansielle nøgletal. For det finansielle nøgletal: Positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår erklærer den økonomiske aktør, at den faktiske værdi for det eller de nøgletal er opfyldt.

ESPD del IV, B, /) Erhvervsansvarsforsikring. Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er mindst 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, C, 2) Kun for varer: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret mindst 3 betydelige leverancer af den i Udbudsbekendtgørelsens Del II, Genstand anførte type.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Baggrunden for at kontrakten har en varighed på 7 år er, at varmetæpper er udstyrsafhængigt. Det betyder, at Region Hovedstaden har behov for at standardisere området for på en gang at sikre sammenhængen mellem varmeblæsere og varmetæpper. For at sikre en udnyttelse af udstyret i dets levetid, er der behov for at sikre leverance af de tilhørende varmetæpper.

IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/01/2019
Tidspunkt: 15:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2016

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Findes ikke i DK
By: Findes ikke i DK
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2018