Suministros - 540904-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Budakalász: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 237-540904

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_69856554
Martinovics utca 13.
Budakalász
2011
Hungría
Persona de contacto: Somosné Izsó Gabriella
Teléfono: +36 26525620
Correo electrónico: kozbeszerzes@galfi.hu
Fax: +36 26325370
Código NUTS: HU

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.galfi.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.galfi.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001033092018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001033092018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Élelmiszer beszerzés Gálfi Béla NKft. 2018 II

Número de referencia: EKR001033092018
II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2018 II"

1. részfeladat:

Nettó 30 000 000,- Ft keretösszegben fűszer és nehézáru szállítása, illetve adásvétele

2. részfeladat:

Nettó 9 400 000,- Ft keretösszegben zöldség és gyümölcs szállítása, illetve adásvétele

3. részfeladat:

Nettó 13 400 000,- Ft keretösszegben kenyér és pékáru szállítása, illetve adásvétele

4. részfeladat:

Nettó 1 700 000,- Ft keretösszegben tojás szállítása, illetve adásvétele

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 54 500 000.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fűszer és nehézáru

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pomáz, Kiskovácsi Konyha, hrsz.: 0311/1

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2018 II"

1. részfeladat:

Nettó 30 000 000,- Ft keretösszegben fűszer és nehézáru szállítása, illetve adásvétele. Az ajánlatkérő egyebek mellett cca. 4 890 kg lisztet, 12 000 kg kristálycukrot, és 3 520 kg száraztésztát kíván beszerezni.

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 30 000 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zöldség és gyümölcs

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pomáz, Kiskovácsi Konyha, hrsz.: 0311/1

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2018 II"

2. részfeladat:

Nettó 9 400 000,- Ft keretösszegben zöldség és gyümölcs szállítása, illetve adásvétele cca. 66 520 kg mennyiségben.

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 400 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kenyér és pékáru

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pomáz, Kiskovácsi Konyha, hrsz.: 0311/1

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2018 II"

3. részfeladat:

Nettó 13 400 000,- Ft keretösszegben kenyér és pékáru szállítása, illetve adásvétele cca 62 370 kg mennyiségben.

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 400 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tojás

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pomáz, Kiskovácsi Konyha, hrsz.: 0311/1

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvételi szerződés keretében "Élelmiszer beszerzés a Gálfi Béla Nonprofit Kft. részére 2018 II"

4. részfeladat:

Nettó 1 700 000,- Ft keretösszegben tojás szállítása, illetve adásvétele cca. 60 800 db tojás mennyiségben

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 700 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes eu. közbesz. dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3), (7), (10) bekezdéseire.

P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (1. rf. fűszer és nehézáru, 2. rf. zöldség és gyümölcs, 3. rf. kenyér és pékáru, 4. rf. tojás szállítása, illetve adásvétele) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (1. rf. fűszer és nehézáru, 2. rf. zöldség és gyümölcs, 3. rf. kenyér és pékáru, 4. rf. tojás szállítása, illetve adásvétele) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben nem éri el összesen

1. részfeladat esetén a 22 000 000,- Ft-ot;

2. részfeladatesetén a 7 000 000,- Ft-ot;

3. részfeladat esetén a 10 000 000,- Ft-ot;

4. részfeladat esetén az 1 200 000,- Ft-ot.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára, és a 24. § (1) bekezdésre.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (élelmiszerek szállítása, és adásvétele) szerinti munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három évben (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe)

1. részfeladat esetén legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 3 423 kg liszt, 8 400 kg kristálycukor és 2 464 kg száraztészta forgalmazására vonatkozó referenciát (nem szükséges mindhárom termékre vonatkozó referenciát egy szerződés keretében teljesíteni);

2. részfeladat esetén legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 46 564 kg zöldség és gyümölcs forgalmazására vonatkozó referenciát;

3. részfeladat esetén legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 43 659 kg kenyér és pékáru forgalmazására vonatkozó referenciát;

4. részfeladat esetén legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 42 560 db tojás forgalmazására vonatkozó referenciát.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Számlák fizetése: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdések szerint a számla kézhezvételt követő 30 napon belül átutalással.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

AT havonta jogosult számlát benyújtani. AK előleget nem fizet.

Kötbérek:

— meghiúsulási: a teljes szerződéses érték 30 %,

— késedelmi: hat.idő v póthi. elmulasztása, mértéke: késedelemmel érintett megrendelés nettó értékének 10 %-a/naptári nap; max. 6 napi tételnek megfelelő összeg,

— hibás telj.: a kifogásolt tétel nettó értékének 15 %-a.

Teljesítési biztosíték: szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-a részfeladatonként. A szerződéses aláírásától számított 12 hónapig kell fenntartani. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

EKR

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

EKR

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdései, a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerinti nyilatkozatot.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. A közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását (P/1, M/1).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az EKR használatával.

7. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

9. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

11. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

12. Az ajánlatkérő kéri a dokumentáció mellékletét képező ártáblázatot beárazni és az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatkérő az ártáblázat "Bírálati érték" sorában (1. rf. F218 cella; 2. rf. N37 cella; 3. rf. F20 cella; 4. rf. G9 cella) feltüntetett összeget bírálja ajánlati árként. Az ártáblázat be nem csatolása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

13. Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. a) pont: az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelmények szerinti áru felel meg.

14. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

15. A szerződéskötéskor be kell nyújtani az ajánlattétellel érintett részekre vonatkozóan a szerződés teljes tartama alatt érvényes HACCP tanúsítványt.

16. Közös ajánlattétel esetén, ha az EKR nem generálja valamennyi ajánlattevő részére a változásbejegyzési eljárásra, valamint a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatmintát, akkor kérjük, használják erre a célra az eljárás iratmintái között közreadott alábbi nyilatkozatokat:

— nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (III/1. dokumentum),

— nyilatkozatok kizáró okok tekintetében (III/2. dokumentum).

17. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199.

18. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018